Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych poradit ve věci placení inkasa. Bydlíme v rodinném domě, kterého jsou majiteli jedné ideální poloviny můj manžel a druhé ideální poloviny jeho syn. Veškeré platby (zálohy plynové topení, elektřina, voda) dělíme třema (manžel, já a manželův syn). 2017-2019 si syn našel přítelkyni, která i přes náš zákaz bydlí společně se synem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mezi mým a sousedovým pozemkem je na hranici asi 1 metr výškového rozdílu. Tento rozdíl je ukončen kamennou zídkou, která se pomalu hroutí. A na ní je postaven plot. Soused po mě vyžaduje její opravu. Nemovitost vlastním 2009-2019. Nevím, kdo byl původním stavitelem a jak tento výškový rozdíl, ve svažitém terénu na kterém obě nemovitosti stojí, vznikl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V protokolu o předběžném šetření v dědictví jsem neuvedla zahradní techniku, kterou otec několikrát ústně daroval vnučce. Moje sestra ale tvrdí, že to není pravda. Bude se muset zahrnout do dědického řízení a jak se určí její cena? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsou dva rodinné domy proti sobě a mezi nimi je poměrně úzký pozemek a ten je rozdělen na dvě poloviny, kde každá patří k jedné nemovitosti. Obě poloviny jsou po celé délce ½ naše a druhá ½ souseda. Délka pozemků je cca 30 m a šířka cca 3,8 m. Tvar: postupně se zužující a následně rozšiřující. Na konci těchto pozemků má soused garáž.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastníkem pozemku, označeného v katastru jako ostatní komunikace. Dle sdělení dopravního odboru se nejedná o veřejně přístupnou komunikaci. Pozemek sousedí s veřejnou komunikací. Cca. 1989 tatínek na hranici těchto pozemků zbudoval neuzamykatelnou bránu, která byla uzavírána dle potřeby pouze několikrát do roka, ovšem po celou dobu byla vždy neuzamčená, tedy snadno k otevření.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

9 let jsme žili s bývalou přítelkyní ve společné domácnosti, 11/2018 se odstěhovala našeho 7 letého syna máme ve střídavé péči. Ještě za společného soužití jsme se domluvili, že založíme stavební spoření s účelem spoření financí pro našeho syna, ale stavební spoření jsme založili na přítelkyni s tím, že se peníze po ukončení použijí na další spoření pro našeho syna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn si pořídil se svou přítelkyní 2016 dům na hypotéku za 3.000.000 Kč. V katastru nemovitostí jsou uvedeni oba jako vlastníci, ale dva úvěry splácí jen syn, protože měl vysoké příjmy a bance to stačilo. Jeho přítelkyně mu přispívala tři roky částkou 5.000 Kč na splátky, které jsou 10.000 Kč měsíčně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem v dědickém řízení, po rodičích nabyl vlastnictví k pozemku. Katastr nemovitostí byl v té době krátce po obnově (digitalizaci) operátu. Žiji trvale jinde, ale pozemek prozatím pravidelně využívám k sezónní rekreaci s pozdějším výhledem na trvalé bydlení. Přes můj pozemek protéká také potok a menší část pozemku (ca. 200 m2) je za ním.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím o radu v postupu pro odstranění cizích staveb na mém pozemku. Před několika lety jsem z části zdědil a z části od příbuzných odkoupil pozemky po mojí prababičce. Část pozemků je zastavěna stavbou kravínů patřícím nástupnické organizaci bývalého JZD (dnes Družstvo), které v 60. letech kravíny postavilo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme prodali chatu s malým pozemkem. Chata byla postavena 1980. Nový majitel chaty se na nás teď obrátil s tím, že majitelka sousedícího pozemku tvrdí, že podle map na katastru nemovitostí má nárok na posunutí hranice asi o 4 metry v jeho neprospěch. Pozvala si geodeta a ten vytyčil novou hranici.