Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka zdědila polovinu (50% - 6/12) nemovitosti - dvoubytový dům s pozemkem. Z nabytí této nemovitosti obýváme druhý rok jeden z bytů. Druhou polovinu nemovitosti vlastní další čtyři spoluvlastníci s různými podíly. Žádný z nich nebydlí v druhém bytě. Ve druhém bytě bydlí stará paní, která je v různém příbuzenském vztahu ke spoluvlastníkům, ale sama spoluvlastníkem není.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze při majetkovém vyrovnání s partnerem nárokovat i částky za zakoupené věci placené v hotovosti - účtenka, vypsaný doklad - kde není uvedeno kdo je platil? Věci zůstaly v jeho držení po mém odstěhování. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozcházíme se s přítelkyní po soužiží 2009-2019, kdy za tuto dobu se nám narodilo dítě (4 roky) a společně jsme si vzali byt přes stavební spoření. Každý jsme ideálním majitelem právě jedné poloviny nemovitosti. Potřeboval bych poradit, jak rozdělit byt, kdy ona nechce byt opustit a já také ne.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci na okraji je kolonie řadových garáží ve vlastnictví jednotlivých lidí. Jedna garáž je evidentně nepoužívaná a náhledem na katastr nemovitostí jsem zjistila, že pozemek pod garáží má ve vlastnictví občanka USA (Lobkowicz), ale stavba jako taková, vedená i v katastru jako garáž bez ev. č. , vlastníka nemá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem 2016-2019 rokem spolumajitelka domu, jenž je zatížen hypotékou. Já hradila část prodejem vlastního bytu v hodnotě 2.800.000 Kč. Dům stál 4.500.000 Kč. Výši hypotéky bohužel nevím. Já jsem 08/2019 od partnera odešla, od podzimu 2018 jsem chtěla dům prodat, ale partner nesouhlasil s tím, že dům je neprodejný.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním nemovitost, kterou mi můj otec daroval 2010. Bydlí zde cca 12 let se svojí ženou. 08/2018 jsem se nastěhoval se svojí rodinou. Jeho žena nás neustále psychicky týrá, omezuje nám pohyb po nemovitosti, dělá naschvály schovává nám věci, vyhrožuje ztrátou zaměstnání atd. Nemá se mnou ani nájemní smlouvu ani věcné břemeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou chaty. Moje i sousední chata je napojena na vodu ze studny na cizím pozemku. Studna byla vybudovaná v roce 1978 na základě příslušných v té době povolení na vlastní náklady na státním pozemku. Studnu jsme v roce 2007 dle nového zákona o vodách kolaudovali a na základě kolaudace jsme žádali Vodoprávní úřad o povolení odběru vody což jsme dostali.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem členem turistického a společenského spolku v Praze. Jsme zapsaný spolek, tedy z. s. Spolek má webovou stránku, kam členové vkládají reportáže z akcí. Vydal už dva almanachy s rozsáhlými texty a rovněž s fotografiemi. Nyní zpracováváme nové stanovy a v přípravné skupině vznikl návrh na článek stanov “Jedním z cílů činnosti spolku je poskytovat svým členům nezapomenutelné zážitky, proto žádný člen ani bývalý člen nemůže vůči ostatním uplatňovat právo být zapomenut. ”

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 se nastěhoval k sousedce nový druh. Z důvodů, jak mi sdělil, že mu na zahradě ve vedlejší obci otrávili psa a vytýkali mu, že psi neustále obtěžují štěkáním. Psy nastěhoval na pozemek majitelky domu, se kterou máme stejnou uličku. Psi měli nejprve v domě, posléze je nastěhovali do přístavku proti našim oknům a nakonec do kotce přímo proti našim dveřím i oknům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu se sestrou vlastníme od roku 1975 řadový rodinný domek v Praze Kobylisích, postavený 1925. Sousední rodinný dům přešel v roce 2018 na nového majitele, který v něm hodlá provést řadu úprav včetně vnější izolace zdí v tloušťce 20 cm. Stavby zděného plotu mezi našimi pozemky a venkovní kuchyně umístěné těsně u budoucího plotu.