Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Zajímal mě názor ohledně předkupního práva. Nemovitost, dělená na dva 1/2 podíly. Majitel jednoho podílu zemřel a v rámci dědického řízení, byl ustanovený jeden dědic. Vzniká zde předkupní právo? Týká se i podílu, který nebyl dotčen dědickým řízením, nebo by vzniklo pouze v rámci děděného podílu, pokud by bylo více dědiců? Děkuji. Bea.

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru se předkupní právo uplatní pouze vůči zděděnému podílu, tedy dědic podílu ve výši ½ jej bude muset v případě prodeje či darování, ke kterému by mělo dojít do půl roku od nabytí dědictví, nabídnout druhému spoluvlastníkovi k odkoupení. Vycházím při tom z výkladu obsaženého v důvodové zprávě k danému ustanovení občanského zákoníku - § 1124, v níž se uvádí, že pokud podílové spoluvlastnictví vznikne jinak než smlouvou mezi podílovými spoluvlastníky a tito pak nemají možnost od počátku ovlivnit svá práva a povinnosti z  vlastní vůle, je zapotřebí pro takovouto situaci zvláštní řešení, a to právě v  podobě zákonného předkupního práva. Dále také říká, že spoluvlastníci, kteří nemohli "svoji účast" v  podílovém spoluvlastnictví ovlivnit, by měli mít dostatečný časový prostor pro to, zvážit svou situaci a rozhodnout se ze své vlastní vůle, zda chtějí ve spoluvlastnictví setrvat či nikoliv.
Z výše uvedeného lze tedy dle mého dovodit, že pro spoluvlastníka, který vlastní podíl na nemovitosti jíž z dřívějška se změnou v osobě druhého spoluvlastníka z důvodu dědění nic nemění a na jeho se podíl tak nevztahuje předkupní právo druhého spoluvlastníka.
Závěrem pouze pro jistotu doplním, že předkupní právo dle § 1124 obč. zákoníku trvá pouze po dobu 6 měsíců, poté zaniká. Neuplatní se v situaci, kdy je podíl převáděn na spoluvlastníka (pakliže jich je více), manžela, sourozence či příbuzného v řadě přímé.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.