Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V našem nedávno koupeném pozemku byla při stavební přípravě objevena šachta s dešťovou kanalizací, do které je stále napojen původní vlastník (vlastník č. 1) sousedního pozemku, a ještě jiný vlastník (vlastník č. 2) dalšího pozemku (prověřeno kamerovou prohlídkou). Zmíněná dešťová kanalizace poté opět pokračuje do veřejné jednotné kanalizace přes pozemek vlastníka č. 2. odhadujeme, že vlastník č. 1 i vlastník č. 2 tuto kanalizaci užívají déle jak 10 let.

Vlastník č. 1 v Kupní smlouvě pozemku smluvně podepsal, že k pozemku nejsou závazky, věcná břemena apod. , ani jiné zástavy atd. Předpokládám, že můžeme kanalizaci přerušit - odstranit. Zároveň je ale otázka, zda můžeme "využít" odvod kanalizace, která je napojena do kanalizace ve vlastnictví Vodárenské společnosti pro naši novou stavbu. Děkuji předem za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Přerušení či dokonce odstranění předmětné dešťové kanalizace Vám nedoporučuji. Není totiž (alespoň zatím) zřejmé, kdo je vlastníkem této podzemní stavby.
Z § 498/1 a z § 506/2 občanského zákoníku vyplývá, že:
„Nemovité věci jsou … podzemní stavby se samostatným účelovým určením …“
„Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. “
S ohledem na Vámi odhadované stáří předmětné dešťové kanalizace je poměrně pravděpodobné, že se jedná o samostatnou stavbu – tzn. že není součástí Vámi zakoupeného pozemku. Pakliže nebyla tato dešťová kanalizace zmíněna ve Vámi uzavřené kupní smlouvě, nemuseli jste se stát jejími vlastníky – tato dešťová kanalizace proto může stále patřit původnímu vlastníkovi (prodávajícímu).
V první řadě Vám doporučuji pokusit se vyjasnit, kdy a kým byla tato dešťová kanalizace vybudována, resp. kdo je jejím vlastníkem. K odstranění této kanalizace může dojít pouze se souhlasem jejího vlastníka. Pakliže by vlastník (popř. i jiní sousedé) chtěl tuto dešťovou kanalizaci i nadále využívat, mohly by být právní vztahy do budoucna ošetřeny zřízením služebnosti (věcného břemene). Není samozřejmě ani vyloučeno, abyste se domáhali odstranění kanalizace ze svého pozemku – jakožto stavby na cizím pozemku (a to případně i soudní cestou).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.