Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Našla jsem na vašich stránkách článek ohledně řešení jímek, sice tam se řešil kdo může a nebo nemůže vstoupit, ale mám podobný problém. Koupila jsem před rokem 2020 dům, taky v zástavbě, taky mám na svém pozemku společné jímky nás 4 RD. Když jsem dům kupovala, tak mi bylo řečeno, že se plánuje kanalizace, která je v dědině udělaná, ale tyhle 4 domy jí nemají, protože při výstavbě některý majitel těch 4 domů kopl a řekl, že to nebude dělat, tím pádem z toho sešlo.

A mě to vadí, protože jedná se poměrně o velký pozemek, který chci využít jinak. Myslíte, že s tím můžu něco udělat, i když bude jeden nesouhlasit? Na pozemku se nevážou žádné zástavní práva, ani tudy nevede plyn, elektrika atd... Ani nemají sepsanou žádnou smlouvu mezi sebou, že na pozemku budou jímky, prostě nic. Jen je problém, že náš dům je koncový a máme tam jímky. Kdybych chtěla kanalizaci jen pro sebe, tak bych je musela odříznout a oni by museli na své náklady nechat si budovat jímky na svých pozemcích. Jde tohle nějak řešit? Děkuji za vyřízení, Berta.

 

ODPOVĚĎ:
Je – jak předpokládám – nesporné, že předmětné jímky nejsou Vaším majetkem, nýbrž každá z jímek náleží tomu vlastníkovi, k jehož rodinnému domu je napojena.
Ve Vámi popsaném případě je klíčové, zda existuje nějaký právní titul k přítomnosti těchto jímek na Vašem pozemku (tzn. zda některý z Vašich právních předchůdců udělil souhlas s vybudováním jímek na tomto pozemku). Za tímto účelem Vám doporučuji přeptat se sousedů a především kontaktovat místně příslušný stavební úřad – pakliže totiž byly jímky budovány současně s rodinnými domy, lze předpokládat, že se jimi stavební úřad rovněž zabýval (a v jeho spisech by proto mohl být založen nějaký souhlas tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku).
Významnou roli hraje rovněž fakt, kdy byly předmětné jímky vybudovány (tzn. zda se tak stalo před nebo po 1. 1. 2014 – v souvislosti s nabytím účinnosti občanského zákoníku).
Vyjde-li najevo, že žádný právní titul k těmto jímkám neexistuje (resp. ani nikdy neexistoval), bude možné, abyste se domáhala odstranění těchto jímek z Vašeho pozemku. Takovou variantu považuji ovšem za méně pravděpodobnou. Ukáže-li se, že právní titul k přítomnosti jímek na Vašem pozemku existuje, mohla byste se na své sousedy obrátit například s návrhem na smluvní zřízení služebnosti (věcného břemene), popřípadě práva stavby, a to samozřejmě za přiměřenou úplatu.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-staveb-umistenych-na-cizich-pozemcich-102059.html
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.