Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká pozemku, který byl po dědečkovi nedávno zděděn. Měl dlouhá léta Alzheimra a pozemek se zdědil po smrti jeho bratra, který zemřel pár let po něm. Na pozemku stál vepřín a byl využíván k hospodářskému účelu. O to se staral dědeček sám. V územním plánu je od roku 2009 veden jako občanská vybavenost.

Někdy v té době se u dědečka objevila tato nemoc, ale ještě žil na statku, ale nejspíš tedy už se nestaral o tyto změny kvůli nemoci. Vepřín byl určen k asanaci. Změna územního plánu podmíněna územní studií. Starosta neustále chce tento pozemek odkoupit s tím, že pro nás nemá žádnou hodnotu. Neboť studie je drahá a trvá to několik let. Jaké jsou naše možnosti? Děkuji Iveta.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše možnosti se odvíjí od toho, jak hodláte s předmětným pozemkem naložit.
Rozhodnete-li se předmětný pozemek zcizit (prodat či darovat), můžete tak samozřejmě učinit. Současné určení tohoto pozemku dle aktuálně platného územního plánu Vás v tomto ohledu prakticky nijak nelimituje. Pozemek můžete prodat komukoli (obci či jinému subjektu).
Budete-li si chtít pozemek naopak ponechat, můžete starostovy nabídky odmítnout. S ohledem na Vámi zmiňované znění územního plánu lze očekávat, že v nejbližší době (a to i po několik let) nebude pozemek příliš smysluplně využitelný.
Pakliže aktuálně platný územní plán podmiňuje svou změnu vypracováním územní studie, jedná se o možné (legální) nastavení podmínek (§ 30 stavebního zákona, popřípadě § 67 a násl. nového stavebního zákona, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2024). Po dohodě s obcí proto můžete vypracování územní studie zadat (a financovat).
Řešením by mohla být samozřejmě i změna té části územního plánu, která podmiňuje provádění změn vypracováním územní studie – předpokládám ovšem, že současné vedení obce s takovou změnou územního plánu souhlasit nebude.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.