Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mé matce zemřel manžel (můj otčím) a v době jeho úmrtí byla i má matka v nemocnici. Poprosila tedy o zařízení pohřbu a souvisejících záležitostí syna svého zesnulého manžela z prvního manželství. Syn pohřeb zařídil a byli domluveni, že má matka, až se dostane z nemocnice, vyzvedne si urnu s pozůstatky a manžela pochová do hrobu v místě jejich bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Měl bych prosbu ohledně žádosti o udělení českého občanství. Nikde jsem nenašel vzor, a tudíž nevím, jak takovou žádost napsat. Chtěl bych znát Váš názor, ohledně úspěšnosti dané žádosti, a proto, pokud dovolíte, napíšu něco o sobě. Jmenují se Miroslav Božik a narodil jsem se v Československu (ve slovenském městě Bánovce nad Bebravou) v roce 1972.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v malé obci ve Středočeském kraji a přímo u domu se nachází odpadkové kontejnery. Občas se stává, že popeláři přijíždí ještě před 6h a mě vzbudí. Už jsem si stěžoval několikrát policii, věc řešil okresní Odbor správních činností a přesto porušování nočního klidu pokračuje. Chtěl bych podat žalobu u soudu. Je reálné něco dostat? Kolik by stála vaše práce? Nebo co mám vykonat? Předem děkuji za odpověď. Zdraví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se vzdělal v oblasti státní vyhlášky povinnosti nosit roušku v uzavřených prostorách. Byl jsem vykázán již z několika obchodů, státních instituci (úřad práce, aj.), protože jsem neměl zakrytá ústa rouškou. Již nedávno jsem diskutoval s kamarádem ohledně lidských práv a svobod a svobodného slova.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2012 jsme zrušili synovi stavební spoření vedené na jeho jméno. Peníze jsme půjčili příbuzné a následně za ně pořídili nemovitosti, které jsou ve vlastnictví mém a bývalé ženy (matky). Nyní je syn plnoletý a požaduje po nás peníze, které jsme mu naspořili (cca 237.000 Kč). Musíme je synovi vrátit? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká vysokoškolského zákona a poplatků spojených se studiem, rád bych si ověřil, že jsem tento zákon pochopil správně.
1) Je pravda, že poplatek za další studium byl zrušen? Tedy pokud budu studovat v dalších bakalářských či navazujících magisterských studiích, nebude tento poplatek uplatňován?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může nájemník koupit v rámci privatizace obecní byt (Praha), když vlastní jinou nemovitost určenou k trvalému bydlení?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během i po dešti z kanálu před naším domem vytéká splašková voda, která se rozlévá před našimi vraty a při prudkých deštích zaplavuje část našeho pozemku, kde bydlíme v rodinném domu. Toto se děje po několik let přibližně 3-4x do roka. Problém jsme předali společnosti, která se stará o místní vodovody a kanalizace, ale dle jejich vyjádření se během deště do stokové sítě dostávají i srážkové vody čemuž nelze zabránit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

V lednu 2020 zemřela moje dcera. Nebyla vdaná, takže veškerý její majetek zdědily její dvě nezletilé děti (3 roky a 7 let). Jejich zákonným zástupcem je jejich otec. Součástí zděděného majetku je i osobní automobil, který byl již přepsán na děti a jako provozovatel byl uveden jejich otec.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka je zapsaná ve smlouvě o pronájmu zahrady - tím se stala členem základní organizace českého zahrádkářského svazu. Mohu ji já nahradit či zastoupit, pokud mám úředně ověřenou plnou moc (tu mám), ve všech záležitostech týkající se pronajatého pozemku? Tedy se můžu zúčastnit i jednání výboru, pokud o to požádáme?