Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na koho se mohu obrátit ve věci, jak bude naloženo s mým tělem po smrti, kdo bude na pohřbu a kdo ne, jak sepsat a kam písemnost tohoto typu uložit aby se tomu tak stalo. Jako příklad Závěť je sepsaná notářským zápisem. Jak zapsat písemnost co se má udělat v jiných případech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně dětských kroužků v rámci spolku. Máme v malé obci založený spolek, v rámci kterého jsme založili několik dětských zájmových kroužků - fotbalový, stolní tenis, tancování a pohybový kroužek. Žádný z kroužků není soutěžní - neúčastníme se žádných soutěží - např. při FAČR nebo stolní tenis. Kroužky vedou lidi z dané vesnice, kteří jsou členy spolku, ale nejsou v něm zaměstnáni.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych zakoupil doménu s názvem obce a umístil na ni svoji webovou prezentaci, určenou primárně jako informační kanál pro turisty a občany obce s tím, že bych později nabízel i vyhrazenou část plochy pro reklamu místních podnikatelských nebo zájmových subjektů. Chci se zeptat, zda je takové jednání z právního hlediska v pořádku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Existuje relevantní výklad 1. věty § 58 odst. 3 zákona o VŠ? Dcera zahájila v 06/2017 magisterské studium na 1. LF UK, které v 08/2020 neúspěšně ukončila. 09/2021 zahájila studium na FBMI ČVUT bakalářské studium, kde t. č. úspěšně dokončila 3. semestr. S odvoláním na výše uvedený paragraf ji byl FBMI na nadcházející semestr vyměřen poplatek za delší studium ve výši daném předpisy školy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřel mi bratr. Byl svobodný, bezdětný, nestýkali jsme se 20 let. Nemám zájem nic dědit ani nechci zarizovat pohřeb. Mám ze zákona nějaké povinnosti, které jsem povinen plnit??? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bývalou partnerkou jsme žili 14 let v nesezdaném partnerství. 01/2022 se semnou rozešla, ale jelikož 12 let nepracovala a svůj byt pronajímá, aby měla peníze, nechce a podle jejích slov nemá se kam odstěhovat. Ještě chci podotknout, že máme 12 leté dítě a byt je můj.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovoluji si touto cestou se vás zeptat na správné jednání. Tedy víceméně by mě zajímalo jak se správně zachovat v situaci, která se mi stala. Je mi známo, že v případě autonehody se psem, je vždy na vině pes, nikoliv řidič. A ještě chci uvést, že jsem se věnovala výcviku psů, tudíž znám i vizuální povely pro psy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má Česká kancelář pojistitelů povinnost doručovat do datové schránky fyzické osoby, pokud je zřízena, a upřednostnit tak datovou schránku před adresou trvalého bydliště? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání může ředitel školy zařadit žáka do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu nebo skupin předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studovala jsem bakalářské studium 4 roky, ale neukončila jsem jej. Poté jsem ještě studovala 2 semestry na jiné fakultě, které jsem si už platila. Momentálně jsem nastoupila ke studiu 5letého magisterského studia - budu platit celé studium poplatek a nebo budu 2 roky osvobozena od poplatků - v rámci 5+1?   Škola mi oznámila, že budu platit cele magisterské studium, ale na fórech jsem vyčetla, že bych měla být na 2 roky osvobozená od těchto poplatků. Děkuji.