Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studovala jsem bakalářské studium 4 roky, ale neukončila jsem jej. Poté jsem ještě studovala 2 semestry na jiné fakultě, které jsem si už platila. Momentálně jsem nastoupila ke studiu 5letého magisterského studia - budu platit celé studium poplatek a nebo budu 2 roky osvobozena od poplatků - v rámci 5+1?   Škola mi oznámila, že budu platit cele magisterské studium, ale na fórech jsem vyčetla, že bych měla být na 2 roky osvobozená od těchto poplatků. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Váš dotaz dává § 58/3 zákona o vysokých školách, dle něhož platí, že:
„Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium … do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně …“
Ve Vašem případě je nutné si uvědomit, že výše citované ustanovení zákona o vysokých školách pracuje s celkovou dobou studia, která je navyšována o doby předchozích neúspěšných studií. Pakliže jste – před započetím nynějšího magisterského studijního programu – studovala již pět let (4 + 1), přičemž toto studium nebylo řádně ukončeno, mohlo již dojít k vyčerpání „bezplatných“ let studia – tzn. že další studium již bude nutné hradit.
V každém případě Vám doporučuji nechat si od vysoké školy podrobně vysvětlit (a to ideálně písemně), z jakého důvodu Vám musí být poplatek za delší studium účtován již od prvního roku studia magisterského studijního programu (v tomto ohledu je totiž podstatné, zda se Vám bude jeden rok bezplatného studia navíc započítávat za bakalářské i magisterské studium zvlášť).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.