Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Není tomu ještě tak dávno, co prakticky kdokoliv mohl požádat o nebankovní půjčku a dostal ji. Tato skutečnost také vedla k tomu, že se stále více lidí ocitlo v dluhové spirále, ze které již nebylo úniku. Proto je to už nějakou dobu, co jsou v platnosti přísnější podmínky poskytování nebankovních úvěrů. Dříve to byly pouze banky, které nahlížely do registrů dlužníků, dnes (28.02.2020) to musejí dělat také nebankovní společnosti. Je nutno se zajímat také o příjem žadatele. Také díky tomu se pročistil trh s poskytovateli půjček.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Posílal jsem bývalé manželce doporučený dopis s tím, že chci potvrzení o vyzvednutí zaslat na mejl. Bývalá si ho ovšem nevyzvedla, a proto se chci zeptat, zda zde platí doručení fikcí či nikoli. Děkuji za odpověď. Vavřinec.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kdy, resp. po jakou dobu, škola přebírá zodpovědnost za dítě/žáka. Konkrétně se jedná o situaci, kdy základní škola má dvě různé budovy pro výuku (hlavní a doplňkovou), přičemž jedna se nachází v druhé obci. Děti prvního stupně odjíždějí ráno linkovým autobusem v doprovodu učitelky (protože také jede do oné školy) do školy v druhé vesnici.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak (aniž bychom porušili zákony, či nařízení) můžeme zpoplatnit parkování vozidel na vlastním pozemku. Situace: Vlastníme v katastrálním území Roudnice nad Labem na parcelách č 386/1 a 386/2 oplocený pozemek o výměře cca 4 ary, který je přilehlý k památkově chráněné budově č. p. 307 v Roudnici nad Labem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Syn po nástupu do prvního ročníku učiliště vážně onemocněl a od září 2019 je v nemocnici. Školu bohužel navštěvoval jen 4 dny. V tuto chvíli chce po nás škola přerušení studia. My víme, že syn již tento ročník nedokončí, a chtěli bysme, aby ho škola omluvila z vyučování a mohl ročník opakovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je diabetik s kardiorenálním syndromem, těžkou polyneuropatií, od 23.10.2019, t. r. pravidelně dialyzován. Má nárok na průkaz ZTP? Podle MPSV nebyl shledán důvod k vydání průkazu ZTP. Děkuji za Vaši zprávu a jsem s pozdravem Terezie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem dostal 2 roky podmínku za pojistný podvod. Aktuálně již v rejstříku nic zapsáno nemám. Dokonce vlastním od roku 2016 zbrojní průkaz. A protože s manželkou chceme na dovolenou do Hondurasu, musíme přes USA.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01/2019 jsme koupili RD za účelem rekonstrukce. Na základě statického posudku ho musíme zbourat, rekonstrukce není vzhledem k technickému stavu domu doporučena. Na domě je tzv. nástřešák, sloup s elektrickým vedením, který ovšem není zapsán jako věcné břemeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Využíváme vodu ze společného vrtu na sousedním pozemku (smlouva o věcném břemenu) společně se sousedy. Sousedé na pozemku chovají tři psy velké rasy, kteří na pozemku i v okolí vrtu volně pobíhají a znečišťují ho. Dále sousedé hnojí trávník v okolí vrtu. Naše námitky neberou vážně. Můžeme se nějak bránit? Děkuji za odpověď. Alžběta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Několik let různým způsobem pomáháme kamarádce seniorce, která nemá blízké příbuzné a sepsala závět, ve které odkazuje mě svůj 3/4 podíl vlastnictví chaty (já mám 1/4) a mojí manželce odkazuje vybavení bytu (bez významné hodnoty). Nyní bohužel byla z vážných zdravotních důvodů umístěna do hospicu, bez reálné naděje na návrat domů.