Počet stránek ve webu: 43.247

co má obsahovat návrh na omezení svéprávnosti