Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl jsem se zeptat, jestli je někde stanoveno, jak daleko může být značka od silnice. Já jsem našel jenom dokument ministerstva dopravy odkaz: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf.   Kde se píše o bočním umístění dopravní značky a to tak, že může být umístěna maximálně 2 metry od vozovky. V zákoně jsem ovšem nic takového nenašel.

Chtěl jsem se zeptat, jestli to je někde ošetřeno. Jde mi o to, že jsem dostal pokutu za stání v zóně, kde je zákaz stání (IZ8a), ovšem značka je umístěna přes 5 metrů od vozovky. Značky jsem si nevšiml a přijde mi divné, že by značka platila, i když je tak daleko od silnice viz. Příloha. Pokud značka neplatí, tak budu muset dokazovat, že jsem vjel do zóny zrovna tímto vjezdem? Děkuji moc. S pozdravem Filip.

 

ODPOVĚĎ:
Pravidla pro umisťování svislých dopravních značek nejsou v zákoně o silničním provozu zakotvena. Je zapotřebí je hledat v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 294/2015 Sb.
Ani vyhláška č. 294/2015 Sb. však pro umisťování svislých dopravních značek nezakotvuje žádnou maximální vzdálenost od okraje vozovky. V této souvislosti je vždy nezbytné, aby bylo dodrženo základní pravidlo formulované v § 2/1 vyhlášky č. 294/2015 Sb. :
„Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. “
Pakliže se ve Vašem případě jednalo o vzdálenost cca pět metrů, předpokládám, že předmětná dopravní značka byla stále bez obtíží viditelná – nelze tudíž tvrdit, že by pro Vás nebyla závazná.
Svou procesní obranu můžete v rámci probíhajícího přestupkového řízení založit na tvrzení, že předmětná svislá dopravní značka byla umístěna v rozporu s platnou právní úpravou, jelikož její vzdálenost od okraje vozovky znemožňovala její dobrou viditelnost, přičemž značná vzdálenost od okraje vozovky vzbuzovala oprávněné pochybnosti o tom, zda se daná dopravní značka ještě vztahuje k předmětné pozemní komunikaci. Toto tvrzení bude samozřejmě nutné doložit fotodokumentací. Následně bude záležet na úvaze správního orgánu, zda dá tomuto Vašemu argumentu za pravdu či nikoli.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.dopravniznaceni.com/umisteni-stalych-dopravnich-znacek
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
vyhláška č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.