Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Hlavní spolek má podle stanov vymezeno několik oblastí hlavní činnosti a u každé je definována oblast možné vedlejší činnosti. Hlavní spolek má na vedlejší činnosti živnostenské oprávnění. Pokud by došlo k rozdělení oblastí pod pobočné spolky (jeden typ zaměření hlavní a k ní odpovídající vedlejší činnosti), může pobočný spolek vykonávat vedlejší činnosti zastřešené oprávněním hlavního spolku nebo potřebuje vyřídit na živnostenském úřadě svoje? Děkuji. Ivo.

ODPOVĚĎ:

Pobočný spolek je v možnostech „vyčlenění“ či „transformace“ zákonem výrazně omezen. Podle § 3045 OZ se „sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona. “ Změnu právní formy může tedy udělat právnická osoba jako celek (spolek), nikoli její organizační součást (pobočný spolek). Přestože je pobočný spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, má vlastní IČ a ze stanov hlavního spolku vyplývá jeho „plná“ právní osobnost, zůstává jeho právní osobnost odvozená. V praxi to znamená, že „oddělením“ od právní osobnosti spolku hlavního pobočný spolek svoji právní osobnost ztrácí. V důsledku této právní úpravy se tedy pobočný spolek nemůže vyčlenit, aby vznikl samostatný spolek. Platí, že pobočný spolek nemůže mít více oprávnění než spolek hlavní a tedy pobočný spolek sám za sebe ani nemůže získat živnostenské oprávnění, neboť to se odvozuje od činnosti spolku hlavního. Podle mého názoru tedy pobočný spolek vykonává svou činnost zastřešenou oprávněním hlavního spolku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.