Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě smlouvy o sdružení dle § 829 zákona 40/1964 bylo 1.3.1995 založeno sdružení pro výstavbu elektrické přípojky v zahrádkářské kolonii s tím, že majetek je v podílovém spoluvlastnictví všech účastníků sdružení. Smlouva obsahuje způsob jednání spolku a náležitosti, které dnes (27.04.2023) bývají spíše ve stanovách. Přípojka se postavila, členové ji využívají, život sdružení nikdo úplně neřešil.

V rámci nového OZ 89/2012 nebyly podniknuty žádné kroky, úprava stanov, registrace a podobně. Dotaz zní – existuje právně vůbec sdružení? Pokud ne, kdo je vlastníkem přípojky? Děkuji. David.

 

ODPOVĚĎ:
Podle NOZ se měla občanská sdružení transformovat na spolky. Rejstříkový soud průběžně kontroluje, zda právnické osoby uvedly od roku 2014 vše do souladu s NOZ. Pokud soud zjistí subjekt, který úpravu dle NOZ neprovedl, stanoví lhůtu k nápravě pod hrozbou zrušení takového subjektu. Zatím přípojka patří subjektu, pokud by ovšem s přípojkou mělo být jakkoliv naloženo, není sdružení za stávajícího stavu oprávněno platně jednat a pokud by bylo sdružení zrušeno, musela by se provést likvidace, resp. vypořádání vlastnických práv k přípojce. Tedy družení sice existuje, ale není schopno za stávajícího stavu činit jakékoliv úkony a pokud nebude stav napraven, je reálné zrušení subjektu ze strany soudu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.