Počet stránek ve webu: 43.234

§ 829 zákona 40/1964