Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se prosím zeptala na práva a povinnosti (případně výhody a nevýhody) vlastnictví vodovodní řadu. Stavitel postavil a nechal zkolaudovat vodovodní řád pro 15 rodinných domů. Stavitel je vlastníkem i provozovatelem daného vodovodního díla. Je zde však nabídka, že by nám (těm 15 rodinným domům) daný vodovod daroval.

Ráda bych se zeptala prosím na práva a povinnosti, které by se nás týkaly a JAKÉ SDRUŽENÍ/SPOLEK by měl vzniknout pro takové vlastnictví.   Zjistila jsem, že provozovat dané vodovodní dílo může jen oprávněná osoba, která je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu – tudíž chápu, že by se musela zaplatit i nějaká taková osoba. Dále vím, že by se museli převést dohody o provozu (mezi městem a stavebníkem) převést na nové „naše společenství“.   V kolaudačním rozhodnutí daného vodovodního díla, jsou dvě podmínky, které chápu, že musíme také splnit:
1. Vlastník vodovodu je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodu, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.
2. Vlastník vodovodu je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence vodovodu. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence, stanovené právním předpisem, je vlastník povinen bezplatně předávat v elektronické podobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. Ještě jiné povinnosti jsou prosím potřeba? Děkuji Zlata.

 

ODPOVĚĎ:
Nejsem si jist, zda by vodovod (vodovodní řad) nepředstavoval pro obyvatele předmětných rodinných domů příslovečný danajský dar. Povinností vlastníka (provozovatele) vodovodu je totiž celá řada.
Osoba, která hodlá provozovat vodovod, je povinna požádat krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu (§ 6/1 zákona o vodovodech a kanalizacích). Před udělením tohoto povolení musí být splněny všechny podmínky vyjmenované v § 6/2 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Vámi zmiňované povinnosti provozovatele vodovodu (uvedené v kolaudačním rozhodnutí) vyplývají z platné právní úpravy (§ 5 zákona o vodovodech a kanalizacích). Zdaleka se však nejedná o povinnosti jediné. V tomto ohledu Vám doporučuji nahlédnout (kromě výše uvedených ustanovení) především do § 7 - § 9 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Pro získání konkrétnější představy o tom, co by vlastnictví a provozování vodovodu v praxi obnášelo, Vám doporučuji navštívit místně příslušný vodoprávní úřad (příslušný odbor obecního/městského úřadu), popřípadě je možné obrátit se rovnou na krajský vodoprávní úřad (příslušný odbor krajského úřadu).
Dle mého názoru převáží ve Vámi popsaném případě zákonné povinnosti vlastníka/provozovatele vodovodu nad výhodami (a to zejména s ohledem na fakt, že se jedná o dosti malý vodovod) – z tohoto důvodu bude dle mého soudu výhodnější tento dar nepřijmout.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.