Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracíme se na Vás s žádostí o radu ohledně Spolku. 2003 jsme založili občanské sdružení za účelem pořádání každoročního hudebního festivalu. Toto sdružení nakoupilo restituční nároky, částečně i z vlastních vkladů do OS k získání pozemku od Pozemkového fondu k pořádání tohoto festivalu.

Změnou občanského sdružení na Spolek jsme prošli. Stanovy zůstaly téměř stejné jako za občanského sdružení. V současnosti jsme již jen čtyři členové (prakticky dva manželské páry) a déle jak 5 let již nevyvíjíme téměř žádné aktivity. Takže přemýšlíme o ukončení činnosti tohoto spolku, ale nechceme přijít o výše zmiňovaný pozemek. Dotaz: Je možné darovat nebo jinak převést, např. jako nepeněžní odměnu za činnost, tento nemovitý majetek na členy spolku jako občany nebo fyzické osoby podnikající (členy spolku), udělat změnu znění stanov tak, aby to vyhovovalo záměru, či transformovat spolek na s. r. o. , v. o. s. , atd. Předem děkujeme. Dan

ODPOVĚĎ:
Přeměna spolku na obchodní společnost (s. r. o. , v. o. s. apod.) nepřichází v úvahu, neboť zákon takovou možnost vůbec neumožňuje.
Převodu pozemku na členy spolku by nemělo nic bránit, je však třeba počítat také s daňovými důsledky. Při úplatném převodu bude hrazena 4% daň z nabytí nemovité věci, při bezúplatném převodu by byla hrazena 15% daň z příjmu. V úvahu by přicházel i převod na členy v rámci likvidace spolku, pokud by to vyplývalo ze stanov, i zde by členové museli příjem zdanit.
Doporučuji tedy záležitost před realizací převodu zkonzultovat s daňovým poradcem, která varianta s ohledem na cenu pozemku bude nejvhodnější. Bude proto nejprve vhodné nechat zpracovat posudek na ohodnocení pozemku, od které by se odvíjela výše daně jak při úplatném, tak bezúplatném převodu.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Převod nemovitosti ze spolku na členy spolku
  • Převod pozemku z majetku spolku na jednotlivé členy spolku - postup, informace
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.