Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

S kamarády jsme nedávno dali našemu třicetiletoválečnému počínání formu zapsaného spolku a nyní nastala první zkouška v podobě nutnosti vystavit fakturu. Předseda spolku se na mě obrátil s následujícími dotazy (budu citovat) :

1/ "Nejsem si jist, zda nejsme povinní se registrovat u správce daně (finanční úřad - bez registrace nejsi oprávněn provádět účetní úkony) a podat každý rok daňové přiznání. Potřebuji to prosím zjistit jinak nemohu zatím s čistým svědomím fakturu vydat."
2/ "Podle zákona se na nás totiž daňové úlevy asi nevztahují a nejsme tedy zproštěni od daně a tím i nutnosti podávat přiznání."
3/ "Dále bych potřeboval zjistit, jakou účetní dokumentaci musíme jako zapsaný spolek vést, respektive co vše nám bude stačit. Nerad bych porušoval zákon."
Jelikož se necítím být v oblasti daně z příjmů a účetnictví dostatečně fundován, prosím, zda byste mohl tento e-mail přeposlat kolegyni - daňové poradkyni, popř. mi na ní nedal přímo kontakt.
Kam až mé daňové znalosti sahají, podléhají zapsané spolky dani z příjmů (stejně jako jiné právnické osoby). Nejsem si však jist, zda se mají danit veškeré příjmy nebo pouze ty, které spolek nevyužije na svou hlavní činnost. Daňové přiznání je pak zapotřebí podávat pouze v případě, že příjem zapsaného spolku přesáhl v daném roce určitou částku (jejíž výši si již nevybavuji). Fakturu (jako účetní doklad) je pak možné vystavit bez ohledu na to, je-li či není-li zapsaný spolek registrován u finančního úřadu (alespoň si to myslím). Předem děkuji. Luděk

ODPOVĚĎ:
Svoji odpověď bych rozdělil na jednotlivé body podle Vašich otázek.

1/ Spolek nemá povinnost se registrovat k dani z příjmů právnických osob, pokud pobírá příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Bez registrace jste jako spolek oprávněni (dokonce povinni podle zákona o účetnictví) provádět účetní úkony, v tomto jedná se o oddělené oblasti daně a účetnictví. Spolek má statut veřejně prospěšného poplatníka daně příjmů právnických osob a z tohoto titulu není povinen podávat daňová přiznání pokud pobírá příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Spolek má navíc i vyjímku z tzv. oznamovací povinnosti, tzn. pokud je registrovaný k dani a v daném roce splnil podmínku pro nepodání daňového přiznání, tak není povinen tuto skutečnost sdělovat správci daně. Případný účetní doklad (fakturu) můžete s čistým svědomím vystavit.

2/ Záleží na statutu spolku, jeho činnosti apod. Dále je nutné identifikovat čeho se případný příjem týká. Zda spadá do nepodnikatelské činnosti spolku (do té činnosti, pro kterou byl spolek založen) nebo zda se jedná o vedlejší podnikatelskou činnost (která může být provozována pro podporu činnosti hlavní). Pokud náklady z nepodnikatelské činnosti převyšují příjmy, pak uvedený příjem není předmětem daně a nedaní se. Případný členský příspěvek je sice předmětem daně, ale je ze zákona osvobozen a tedy žádné daňové povinnosti z něj neplynou. Pokud by se třeba např. jednalo o reklamu, tak ta je předmětem daně vždy.

3/ Jako zapsaný spolek jste účetní jednotkou s povinností vést účetnictví. Pokud máte aktiva a obrat pod 3.000.000 Kč, tak nemusíte vést klasické "podvojné účetnictví", ale vedete tzv. jednoduché účetnictví podle §1f zákona o účetnictví a vyhlášky č. 325/2015 Sb. , toto jednoduché účetnictví se nejvíce podobá daňové evidenci podnikatelů, s tím, že jednou ročně se sestavují výkazy Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích. Jinak co se týče nutnosti vystavovat potřebné účetní doklady, tak v těchto oblastech se na vás zákon o účetnictví vztahuje jako na ostatní účetní jednotky - viz. faktura v dotazu.
Jak píšte dále, vysvětleno výše, registrace u FÚ nemá vliv na vystavování účetních dokladů. Pouhá výše příjmů u spolku nemá vliv na daňovou povinnost.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Účetní dokumentace spolku ze zákona
  • Sleva na dani u spolku, daňové úlevy zapsaného spolku
  • Kdy se musí spolek zaregistrovat na FÚ, finančím úřadě?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.