Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci si založit "hlídací skupinku pro děti 2-7 let" s programem jako v MŠ (mám potřebné vzdělání i pracovní zkušenosti). Chci, aby tam děti byly celodenně (jako v MŠ/dětské skupině) a zároveň mohly přijít i děti "z ulice" (hlídací koutek s programem), když si např. rodič potřebuje zajít k lékaři a nemá hlídání, pokud nebude naplněna kapacita. Na hygieně mi řekli, že toto není možné, buď hlídací koutek, nebo dětská skupina.

Na ministerstvu práce a sociálních věcí MPSV mi řekli, že to možné je, pokud založím spolek. Hledala jsem informace a spolek mohou založit min 3 osoby, já jsem sama. Nesmím vykazovat zisk (to jsem možná špatně pochopila? ). Můžete mi to, prosím, vysvětlit? Jak tedy postupovat?   Mohu sama spolek založit a ty další osoby by byly jen "na papíře" či musíme pořádat nějaké pravidelné schůze?   Mám živnost pro hlídání dětí, ta by mi byla asi k ničemu při založení spolku? Moc Vám děkuju. Jana.

 

ODPOVĚĎ:
Spolek je právnická osoba, která musí být založena nejméně třemi osobami. Nemohou existovat pouze na papíře, protože v souladu se stanovami je třeba nejdůležitější záležitosti rozhodovat společně, podle stanov je třeba aktualizovat členství (nejpozději každých 5 let). Pokud jde o zisk, tak účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, .), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Tedy zisku dosahovat můžete, ale nesmí to být hlavním účelem. Živnost na hlídání dětí je v pořádku, ale musela byste si ji zařídit i ve prospěch právnické osoby, tedy pod jménem spolku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.