Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem 20 let členem ZO Českého zahrádkářského svazu - Údolí, před letošní členskou schůzí, spolu s návrhem nového osadního řádu jsem obdržel i návrh smlouvy: „O správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společného zařízení ZO ČZS“, v níž je uvedeno:

1. Členové ČZS-ZO ČZS hradí užívání společných zařízení formou účelového příspěvku, jehož výši stanoví členská schůze.
2. Provozní poplatek (nájem) za užívání pro člena zahrádkové osady - nečlena ČZS činí XX Kč. Jeho výše může být upravena v návaznosti na změnu nákladů na provoz společných zařízení, jejichž údržbu či obnovu na základě rozhodnutí členské schůze písemným dodatkem k této smlouvě.
Nepodepsání = odpojení vody + zákaz používat cesty uvnitř osady. Týká se cca 20 zahrádek, ostatní (krajové zahrady) - nemusí podepsat, mají možnost přístupu z veřejné komunikace obce. Společná zařízení jsou
- cesty uvnitř osady (nejsou veřejně přístupné - uzamykatelná brána),
- rozvod vody,
- oplocení spol. prostor a elektrického rozváděče.
Je zahrádkářská organizace oprávněna tuto smlouvu vyžadovat? Řádné členské známky platím, cesty byly dosud používány bezplatně, na elektřinu a vodu se vybírá zvlášť.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě by měly být rozhodující stanovy a rozhodnutí členské schůze. Pokud poplatky budou odpovídat rozhodnutí členské schůze, pak by je členové ZO měli skutečně hradit.
Pokud již máte uzavřenou smlouvu, na základě které máte zajištěn přístup k vodě a používání cesty, pak byste ovšem neměl být povinen uzavírat novou smlouvu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Užívání cesty a vody zahrádkářského svazu a nucení do uzavření nové smlouvy o poplatku za údržbu společného zařízení a odběru vody
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.