Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můžu být členem kontrolní komise Mysliveckého spolku (v obch. rejstříku) pokud jsem voják z povolání? Hlavní důvod našeho spolku je spojovat lidí s výkonem práva myslivosti. Zákon č. 221/1999 paragraf 47 odst. 4

(4) Voják nesmí vykonávat činnost odpovědného zástupce podle zvláštních právních předpisů9a) ani být členem statutárních nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou členství ve statutárních nebo kontrolních orgánech nestavebních bytových družstev zřízených ke správě bytového fondu, a právnických osob a organizačních složek státu, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je ministerstvo nebo jiný správní úřad.   Činnost revizní komise (kontrolní orgán) v mysliveckém sdružení zapsány spolek (právnická osoba). Účelem spolku je vykonávat právo myslivosti. Nikde ve stanovách není uvedeno pro provoz podnikatelské činnosti Spolek nebyl založen na budování zisku, podnikání. Příjmy jsou využity do činnosti spolku. Nikdo není obohacen. Vedlejší příjem z veřejných akce sokolníci, prodej cca 3 kusů zvěřiny ročně. Co je bráno jako podnikatelská činnost? Příjmy spolku členské příspěvky a dotování obci. Je to bráno jako právnická osoba provozující podnikatelskou činnost? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Účelem spolku obecně mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit pouze na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Tedy spolek primárně nemůže vykonávat podnikatelskou činnost, přičemž předmětem podnikatelské činnosti je především dosahovat zisku. Tedy v případě mysliveckého spolku se bezesporu o podnikatelskou činnost nejedná.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.