Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 byl založen zapsaný spolek za účelem zejména přístupu k vodním zdrojům (studna s vodou pro cca 10 nemovitostí). Spolek nemá zaměstnance, ani majetek. Členové spolku hradí ročně příspěvky na zajištění provozu spolku, financování technické údržby a rozvoje vodovodní sítě.

Od roku 2018 jsou hrazeny členské příspěvky ve výši 1.500 Kč/nemovitost/rok a dále mimořádný příspěvek 5.000 Kč/nemovitost a 20.000 Kč/nemovitost z důvodu zajištění náhradního vodního zdroje. Na hotovostní platby je veden peněžní deník. Moje dotazy jsou:
1. Jaká další evidence je třeba?
2. Jaké oznamovací povinnosti má spolek? Zejména vůči finančnímu úřadu.
Za rok 2018 byl na Krajský soud podán Přehled o majetku a závazcích, nikam nic dalšího. Děkuji za odpovědi. Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Členské příspěvky přijaté spolkem jsou osvobozeny od daně z příjmů. Když spolek nemá zdanitelné příjmy, nemá povinnost se registrovat jako plátce daně z příjmů právnických osob, ani nemusí podávat daňové přiznání.
Spolek má povinnosti podle zákona o účetnictví, tzn. vést účetnictví, vzhledem k velikosti spolku může vést jednoduché účetnictví, v rámci kterého má podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 325/2015 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví) povinnost vést peněžní deník a knihu pohledávek a závazků, dále povinnost sestavit a podat na rejstříkový soud přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
Podle občanského zákoníku má spolek povinnost jednou do roka svolat členskou schůzi spolku, vyhotovit zápis ze schůze.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.