Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10.9.2019 jsem navštívila VZP, kde mi předložili výpis dluhů včetně penále ve výši cca 34.000 Kč. Pokud prý ihned nezaplatím, zahájí exekuci. Dluh jsem tedy raději ihned uhradila. Doma v klidu jsem si zkontrolovala výpis dlužného pojistného a zjistila jsem, že v období 1.10.2013 do 31. 10. 2014, kdy mi započetli dlužné pojistné, jsem byla žákyní denního studia Střední odborné školy řemesel a služeb ve a to od 23.9.2013 do 21.3.2014.

Další dlužné pojistné podle evidence VZP je 1.7.2018 – 31.8.2018. Školu jsem absolvovala 2019, na internetu jsem si našla, že - „Pokud jste teď úspěšně absolvovali, nebudete v září ve studiu pokračovat a ani jste zatím nezahájili výdělečnou činnost, stát za vás bude hradit zdravotní pojištění až do konce srpna. “ Takže období prázdnin bych platit také neměla. Šla jsem tedy na pojišťovnu a žádala o přepočet dlužné částky i s dokladem o studiu. Bylo mi řečeno, že jsem si prý nevyzvedla oznámení, které mi zaslali poštou, kde je fikce doručení 10 dnů a považují ho tedy za doručené. Od té doby prý běží 8-mi denní lhůta na odvolání, kterou jsem nevyužila, takže teď už nemám právo žádat o kontrolu dlužného pojistného. Dopis jsem od VZP nedostala a to ani jeden. Chtěla jsem v podatelně nechat žádost, bylo mi ale řečeno, že pokud podám žádost, mohu dostat ještě další pokutu 10.000 Kč. Prosím o informaci, jaké mám možnosti, když mi VZP započítala dluh za dobu, kdy jsem prokazatelně byla studentem Středního učiliště. Moc děkuji za odpověď, Věra.

 

ODPOVĚĎ:
Podání žádosti nemůže být sankcionováno pokutou. Pokutu lze uložit pouze za nějaké protiprávní jednání, kterým ovšem podání žádosti není. Žádost tedy určitě můžete podat.
Co se týká doručování, pokud vyzvedáváte pravidelně poštu a zmiňované dokumenty v ní nebyly, jednalo by se o vadu, která by mohla ovlivnit i právě Vaše možnost rozporovat uložené penále. Doporučuji písemně požádat VZP o předložení dokladu o odeslání na Vaši adresu s tím, že žádnou takovou poštu jste neobdržela.