Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U RBP pojišťovny mi zjistili dluh ve výši 37.000 Kč. Nemám peníze, pracuji jen na dohodu o provedení práce DPČ. V evidenci uchazečů o zaměstnání nejsem cca. 12/2018-12/2019. Jsem samoživitelka a bydlím v podnájmu s dcerou, které je 17 let. Výživné nedostáváme. Teď v prosinci se nahlásím na ÚP, ale v lednu již budu mít práci na částečný, nebo zkrácený úvazek.

Kde asi taky moc nevydělám. Byla jsem v domnění, že když jsem v hmotné nouzi, platí za mě zdrav. pojištění stát. A RBP mě na to ani neupozornila, jen řekli, že když mám hmotnou nouzi dluh nemám. A teď najednou tohle. Prosím o radu, jak postupovat. Děkuji. S pozdravem Nela.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného za uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání. Během doby, kdy jste byla v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, za Vás měl zdravotní pojištění hradit stát, dluh na zdravotním pojištění tedy pravděpodobně vznikl za jiné období.
Co se týče hmotné nouze, podle § 7 odst. 1 písm. f) téhož zákona je stát plátcem pojistného za osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi (úřad práce) v pracovním ani obdobném vztahu, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě.
Problém tedy může být v období, kdy jste sice pobírala dávky pomoci v hmotné nouzi, ale současně jste nebyla v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pracovala jste na dohodu. Aby za Vás bylo zdravotní pojištění státem hrazeno i v době, kdy jste pobírala hmotnou nouzi, musela byste mít od úřadu práce potvrzení, že jste v té době nebyla v pracovním ani obdobném vztahu. Je tedy důležité zjistit, za jaké období je po Vás dlužné pojistné vymáháno. Doporučuji tedy obrátit se na Revírní bratrskou pojišťovnu a požádat ji o zaslání tzv. platebního výměru nebo výkazu nedoplatků, ze kterého bude zřejmé, za jaké období je dlužné pojistné vymáháno. Pokud je pojistné vymáháno oprávněně a není ve Vašich finančních možnostech uhradit pojistné jednorázově, můžete se pokusit vyjednat se zdravotní pojišťovnou splátkový kalendář. Je také možné splácet nejprve pojistné a následně požádat zdravotní pojišťovnu o odpuštění či alespoň snížení penále.