Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žijeme v jiném státě EU, trvalý pobyt stále v české republice. Manžel v České republice předčasný důchod. Dosud jsem si v Čechách platila zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů OBZP. Manžel nyní začal pracovat, tedy jako zaměstnanec. Spadá pod zdravotní pojištění mimo ČR, (musíme ještě nahlásit).

Předpokládám, že já tu nyní spadám do kategorie nezaopatřených, čili bych mohla zrušit v ČR zdravotní pojištění také? Co vše doložit a pohlídat? Děkuji. Lada.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčový § 8/4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dle tohoto ustanovení platí, že:
- pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení;
- za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců;
- povinnost platit pojistné zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení (podle první odrážky) uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně;
- od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb;
- současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce;
- pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo (penále se v takovém případě nevymáhá) ;
- jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc (penále se v takovém případě nevymáhá) ;
- další prohlášení (podle první odrážky) lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení.
Máte-li proto zájem o své odhlášení ze systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a s její pomocí vyplňte prohlášení (dle první odrážky výše). Podmínkou je, že v cizině musíte mít sjednáno zdravotní pojištění.
Je velmi důležité, abyste si v průběhu svého zdravotního pojištění v cizině opatřila doklad o této skutečnosti (resp. to postačí, až budete zdravotní pojištění v cizině ukončovat). Toto potvrzení sehraje  významnou roli, až se budete chtít opětovně přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění v České republice.
Přehled základních informací naleznete například zde:
https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jste v jiném státě EU rovněž zaměstnána. Pakliže ano, měla byste být v tomto státě automaticky zdravotně pojištěna (a to na základě evropských právních předpisů). V takovém případě jste byla povinna se odhlásit ze systému veřejného zdravotního pojištění v České republice už dříve. Více informací pro tuto variantu naleznete zde:
https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/pobyt-v-zemich-evropske-unie
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů