Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Jsem od roku 2003 OSVČ. Některé roky jsem byla i zaměstnána, tzv. vedlejší činnost. Nebyla jsem přihlášená na ČSSZ a neplatila zálohy na sociální pojištění. Teď chtějí po mně doplatit, mají na to nárok? Mám jít teprve na kontrolu. Co je pro mne nejlepší. Děkuji za odpověď Dominika.

ODPOVĚĎ:
Podle § 18 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se právo předepsat dlužné pojistné promlčuje za 10 let ode dne splatnosti a právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Jestliže tedy Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v minulosti nevydala platební výměr, kterým by neuhrazené sociální pojištění vymáhala, je pojistné z let 2003 - 2009 promlčeno. Toto pojistné tedy nemusíte hradit, resp. můžete proti němu uplatnit námitku promlčení. Neuhrazené pojistné od roku 2010 ale ještě promlčené není a pokud Vám ČSSZ vyměří nedoplatek pojistného, budete toto pojistné muset uhradit. Pokud nemůžete dlužné pojistné uhradit jednorázově, můžete se zkusit s pracovníky ČSSZ dohodnout na splátkovém kalendáři. Jestliže ale nebudete dlužné pojistné hradit ani ve splátkách, může být po Vás vymáháno exekučně.