Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako OSVČ - hlavní činnost, platím minimální zálohy na zdravotní pojištění, tedy ZP a sociální pojištění, tedy SZ. Protože mám malé výdělky, chtěla bych uzavřít dohodu o pracovní činnosti, tedy DPČ s výdělkem cca 6-7.000 Kč měsíčně. Stane se tím moje podnikání automaticky vedlejší? Komu to musím oznámit a jak mám postupovat při placení ZP a SZ.

Mám podepsat u zaměstnavatele růžové prohlášení k dani a jak vše správně uvést do daňového přiznání, pokud by se DPČ uzavíralo od září do prosince 2019? Děkuji Věra.

 

ODPOVĚĎ:
Aby Vaše samostatná výdělečná činnost přestala být činností hlavní a začala být považována za činnost vedlejší, je zapotřebí abyste měla zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Z dohody o pracovní činnosti za Vás při výdělku 6 – 7 000 Kč měsíčně nemocenské pojištění odváděno bude, takže budete moci být považována za OSVČ s vedlejší činností. Skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné činnosti jste povinna České správě sociálního zabezpečení doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste podala Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém chcete být považována za OSVČ s vedlejší činností. Pokud ale uzavření dohody o pracovní činnosti s uvedeným výdělkem doložíte dříve, nic tím samozřejmě nezkazíte. Co se týče zdravotního pojištění, při vedlejší činnosti nemusíte platit zálohy, vše zaplatíte až po skončení roku na základě Přehledu. Proto doporučuji oznámit změnu z hlavní činnosti na vedlejší i Vaší zdravotní pojišťovně. Zálohy na sociální pojištění je pak zapotřebí platit tedy, jestliže jste měla v předchozím roce významnější zisk nebo pokud jste se k sociálnímu pojištění přihlásila dobrovolně – v takovém případě doporučuji hradit alespoň minimální zálohy ve výši 955 Kč. Růžové prohlášení k dani u nového zaměstnavatele samozřejmě podepsat můžete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.