Počet stránek ve webu: 43.307

minimální vyměřovací základ