Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na dohodu o pracovní činnosti DPČ. Dočetla jsem se o tom, že minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen v případě, že pečuji o dítě do sedmi let. Toto jsem řešila s pojišťovnou, kde mi bylo řečeno, že mě nemůžou přihlásit jako státního pojištěnce z důvodu toho, že tam je právě ten příjem. Potom, ale vůbec nerozumím tomu, proč se v zákoně hovoří o vyměřovacím základu, myslela jsem, že ten vyplývá z nějakého příjmu.

Opravdu toto uplatnit nemám nárok? Nicméně po tomto zjištění jsem si opět zašla na pojišťovnu s tím, jestli se mohu přihlásit jako státní pojištěnec, když pečuji o osobu blízkou ve III. stupni závislosti. Odpověď byla, že to lze a jelikož mám DPČ od 1.7.2022, tak mě paní přihlásila od tohoto data zpětně. Lze tedy tento nárok uplatňovat zpětně? Pokud ano, prosím o radu, jak postupovat a co a po kom požadovat. Ještě podotýkám, že to skončilo ve fázi, že jsem u zaměstnavatele na základě potvrzení od Úřadu práce o péči o osobou ve III stupni závislosti podepsala čestné prohlášení o tomto stavu. Jak mohu postupovat nyní, aby vznikl nárok zpětného uplatnění? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, jaký nárok byste chtěla zpětně uplatňovat - zda nárok na zařazení do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát, nebo nárok na zpětné nedodržování minimálního vyměřovacího základu. Co se týče kategorie pojištěnců, podle § 10 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Pokud jste tedy chtěla být díky péči o dítě nebo péči o osobu závislou na péči jiné osoby evidována jako státní pojištěnec od dřívějšího data, bylo zapotřebí do 8 kalendářních dní oznámit zahájení péče zdravotní pojišťovně. Některé zdravotní pojišťovny totiž odmítají zpětně státní pojištěnce evidovat právě s odkazem na nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti.
Situace, kdy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, pak upravuje § 3 odst. 8 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle tohoto ustanovení neplatí minimální vyměřovací základ mj. pro osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát. Pro nedodržování minimálního vyměřovacího základu tedy nemusíte být nutně evidována jako státní pojištěnec, stačí prokázat zaměstnavateli péči o dítě do sedmi let věku. Vyměřovacím základem pak nebude minimální mzda, ale Váš skutečný příjem. Pokud jste tedy péče o dítě nebo o osobu závislou na péči jiné osoby splňovala zpětně, můžete zaměstnavatele požádat o vrácení přeplatku pojistného na zdravotním pojištění, které jste jako zaměstnanec uhradila.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.