Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

9 let žiji a pracuji na Maltě a chtěla bych se vrátit zpět do ČR. Můj zaměstnavatel na Maltě by byl nerad, abych opustila pracovní poměr a přistoupil by na to, abych práci vykonávala z home office z České republiky. To by pro mne bylo ideální, ale vůbec mi není jasné, zda mohu zůstat zaměstnancem a nebo zda budu muset změnit pracovní poměr a stát se OSVČ.

Vím, že ČR a Malta má mezi sebou dohodu, která zabraňuje duálnímu zdanění, ale není mi jasné kde proběhne platba daně, kde proběhne platba zdravotního a sociálního zabezpečení (na Maltě nebo v ČR), a zda se o tyto věci bude nadále starat můj zaměstnavatel nebo to budu muset obstarat já. Předpokládám, že v ČR bych se zdržovala většinu roku a na Maltu občas zaletěla. Raději bych zůstala nadále zaměstnancem než OSVČ, ale nevím, zda je to možné. Zdravotní pojištění bych chtěla mít v ČR, pokud se tam budu zdržovat většinu roku. Mám sice EHIC kartu, ale ta je jen na pohotovostní ošetření a nerada bych létala na rutinní prohlídky na Maltu. Moc děkuji za odpověď a přeji krásný den!

 

ODPOVĚĎ:
Když se přemístíte zpět do ČR a budete pracovat z home office v České republic pro zaměstnavatele na Maltě, tak se nemusíte stát OSVČ. Můžete dále zůstat zaměstnancem, ale je bude zde několik podstatných rozdílů. Pokud budete mít v ČR trvalý pobyt, tak ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, zde musíte být zdravotně pojištěna. První podstatný rozdíl je v tom, že podle zákona o zákona o veřejném zdravotním pojištění, pokud nemá Váš zaměstnavatel sídlo nebo organizační složku na území ČR (předpokládám v tomto případě, že nemá), nebudete ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec (maltský zaměstnavatel nesplňuje definici zaměstnavatele pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění) a tím pádem za Vás zaměstnavatel nebude hradit v ČR zdravotní pojištění. Z těchto důvodů pro účely zdravotního pojištění budete vystupovat jako tzv. OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a budete mít povinnost si sama hradit zálohy na zdravotní pojištění pro OBZP, tento rok OBZP musí hradit 1 971 Kč měsíčně (jedná se o zdravotní pojištění vypočítané z minimální mzdy). Další podstatný rozdíl se týká sociálního pojištění. Zaměstnavatel na Maltě za Vás nebude mít povinnost hradit sociální pojištění v ČR, podle zákona o důchodovém pojištění se jedná o tzv. zahraničního zaměstnavatele, protože se jedná o zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Z toho také vyplývá to, že v ČR nebudete mít nárok na dávky ze sociálního systému, jako je důchod, nemocenská, ošetřovné apod. Pokud budete chtít benefity sociálního systému využívat a pobírat důchod z českého systému, můžete se v ČR dobrovolně platit důchodové a nemocenské pojištění. Zde uvedené ovšem nevylučuje to, že budete mít nárok na důchod a jiné benefity z maltského systému sociálního zabezpečení, které poskytuje Maltská republika, podle jejich právních předpisů. Nakonec podle zákona o daních z příjmů budete i v ČR nadále zaměstnancem. Česká republika a Malta mají spolu uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Podle §38f odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, pokud pobírate příjmy ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvou o zamezení dvojího zdanění (s Maltou ji uzavřela) a pokud byly na Maltě zdaněny, tak se vyjímají ze zdanění v ČR. Pokud budete pobírat pouze příjmy ze zaměstnání ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění v ČR, nebudete muset podávat daňové přiznání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.