Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.50 (2 hlasů)

6/2017 jsem způsobil autonehodu pod vlivem alkoholu, zranil se spolujezdec a 7/2017 strávil v pracovní neschopnosti. Byl jsem trestním příkazem podmíněně odsouzen 11/2017. OSSZ teď (03/2023) po mně nárokuje regres za vyplacení nemocenské spolujezdci. Zjistil jsem, že promlčecí lhůta je 5 let, ale od kterého okamžiku se to bere?

OSSZ říká, že od soudu nedostala žádné informace a sama podala žádost o informace 01/2023. Já argumentuji tím, že podle § 619 a 620 obč. zák. se OSSZ měla a mohla dozvědět patřičné informace o způsobené škodě mou osobou, a to bezprostředně po nabytí trestního příkazu právní moci. Nemohu za to, že jim informace soud neposkytl. Mají nárok po mně regres vymáhat? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Správa sociálního zabezpečení se měla přihlásit do trestního řízení s nárokem na náhradu škody a trestní soud Vám měl uložit náhradu škody nahradit, případně po Vás správa soc. zabezpečení měla nárok vymáhat v občanskoprávním řízení, přičemž promlčecí lhůta je tříletá od okamžiku, kdy byla nemocenská vyplacena. Dle mého názoru v kontextu Vašeho popisu situace je nárok promlčený a správa soc. zabezpečení nemá nárok po Vás odškodnění vymáhat, neboť se nárok již promlčel. Oni jako poškození měli právo do spisu nahlížet a informace si zjišťovat. Nemuseli se ani informovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jednoduše měli právo se informovat přímo nahlédnutím do trestního spisu. Je jejich pochybení, že tak zavčas neučinili.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.