Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla).

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Bezdůvodné obohacení - starý OZ definuje bezdůvodné obohacení jako majetkový prospěch bez právního důvodu. NOZ tuto definici mírně upravuje, když namísto „bez právního důvodu" hovoří o obohacení bez „spravedlivého důvodu" (§ 2991). Cílem je přitom upozornit na skutečnost, že ne každý případ obohacení, u kterého nelze dovodit právní důvod, je nutné považovat za bezdůvodné obohacení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení - kdo způsobí jinému ublížení na zdraví (zlomeninu, zranění vedoucí k amputaci končetiny, ochrnutí apod.) je povinen poskytnout mu (peněžitou) náhradu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Újma za narušení dovolené - dny dovolené představují pro většinu lidí důležitý zdroj energie potřebné pro zbytek pracovního roku. Pokud se jí lidé rozhodnou trávit v péči cestovní kanceláře, nastává otázka, jakým způsobem má být řešena kompenzace v případě, že cestovní kancelář nedostojí svým slibům a svým klientům dovolenou zmaří.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Podle současného OZ odpovídá náhrada za zničenou část věci ceně opravy. Od ceny opravy se však zpravidla odečítá částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu – tedy částka odpovídající skutečnosti, že nová součást je cennější než ta nahrazovaná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Smluvní omezení povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy - starý OZ neumožňuje, aby se osoba vzdala práva, které jí má vzniknout teprve v budoucnu. Nelze se tedy dopředu vzdát ani práva na náhradu škody či nemajetkové újmy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Krajní nouze - obdobná situace nastává, pokud někdo způsobí újmu v krajní nouzi. Za tu jsou považovány mimořádné situace, při kterých dochází k přímému ohrožení života či majetku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nutná obrana - v některých případech dochází k situacím, kdy sice určitá osoba újmu prokazatelně způsobila, nicméně bylo by zcela nevhodné po ní požadovat její náhradu. Typickým příkladem je újma způsobená při nutné obraně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Omluvitelné vzrušení mysli - pro toho, kdo se ocitá v krajní nouzi, nebo je nucen se bránit, je zpravidla velice obtížné určit, jak intenzivnímu nebezpečí skutečně čelí. NOZ z tohoto důvodu výslovně uvádí, že při posuzování jednotlivých případů krajní nouze a nutné obrany je třeba přihlédnout k tzv. omluvitelnému vzrušení mysli (§ 2907).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Škoda z provozní činnosti - podle starého OZ ten, kdo vykonává provozní činnost (má např. prodejnu, řemeslnou dílnu či je elektrikářem na živnostenský list), podléhá velice přísným měřítkům. Je například za určitých okolností povinen hradit i takovou škodu, kterou nezavinil a které ani nemohl předejít.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2018 jsem fyzicky prohodila balíky k poslání - jsem pracovník přepážky, zásilka došla, ale bohužel jiná. Může po mě chtít firma, které balíky byly, zaplatit i jiné poplatky kromě poštovného? Říkají, že nejspíš dostanou nějaké penále kvůli včasnému nedodání zboží. Mají na to nárok? Děkuji, Klaudie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše společnost zaměstnává zaměstnance na HPP. Před zimní sezonou byly v kanceláři nainstalovány termostaty, které měly ovládat přímotopy ve dvou místnostech. Do obou zásuvek byly nainstalovány přijímače spárované s termostaty, přímotopy se připojily do těchto zásuvek. Topení nefungovalo neustále, řídilo se teplotou v místnosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kamarád pracuje v USA téměř 20 let (bez pracovního povolení). 09/2017 se mu stal pracovní úraz, měl operaci, další bude následovat. Pravděpodobně jsou trvalé následky. V ČR platí celou dobu zdravotní pojištění. Má nárok na jakékoliv odškodnění? Děkuji. Tomáš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Musím podávat daňové přiznání (nebo nějaké sdělení o neexistenci příjmu), když nemám žádný příjem za poslední rok? Nejsem ani vedena na úřadu práce. Žiji dlouhodobě v zahraničí. Zdravotní pojištění platím sama. Děkuji, Lída.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Osoba blízká nastoupila do zaměstnání do výrobní firmy, které se zabývá automobilovou výrobou, s tím, že měla od lékaře potvrzení, že nesmí dělat v prašném prostředí. I s touto informací danou osobu přijali do pracovního poměru. Prašné prostředí tam ale bylo a po nějaké době získala z prašného prostředí obstrukci plic a dostala invalidní důchod ID. Z toho důvodu byl ukončen pracovní poměr. Osobu blízkouby teď zajímalo, zda má nárok na odškodnění od firmy, když i lékař řekl, že je to následek práce v dané firmě a ona předem měla vyrozumění, že nemůže pracovat v prašném prostředí. Pokud má takový nárok, jak postupovat? Děkuji. S pozdravem Tereza.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: