Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kamarád pracuje v USA téměř 20 let (bez pracovního povolení). 09/2017 se mu stal pracovní úraz, měl operaci, další bude následovat. Pravděpodobně jsou trvalé následky. V ČR platí celou dobu zdravotní pojištění. Má nárok na jakékoliv odškodnění? Děkuji. Tomáš

ODPOVĚĎ:
Není vyloučeno, aby byla zdravotní péče, poskytnutá Vašemu kamarádovi v USA, zaplacena českou zdravotní pojišťovnou. Dle § 14/2 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.
Je tedy zapotřebí, aby se Váš kamarád co nejdříve obrátil na svou českou zdravotní pojišťovnu a pokusil se s ní dojednat podmínky, za jakých může být uhrazena zdravotní péče, která mu byla poskytnuta v USA.
V této věci se může Váš kamarád s žádostí o informace obrátit na Kancelář zdravotního pojištění:
https://www.kancelarzp.cz/cs/
(ta se sice zaměřuje na poskytování a proplácení zdravotních služeb v rámci EU, není však vyloučeno, že bude disponovat i informacemi k USA).
Upozorňuji, že ze systému českého veřejného zdravotního pojištění mohou být Vašemu kamarádovi proplaceny zdravotní služby, popř. některé zdravotní pomůcky. Ze systému českého veřejného zdravotního pojištění však Váš kamarád nemůže získat náhradu za bolest (tzv. bolestné), náhradu za ztížení společenského uplatnění (tedy náhradu za trvalé následky), ani náhradu za ztrátu na výdělku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Práce načerno v zahraničí a náhrada škody za zdravotní pracovní úraz
  • Úraz v zahraničí a bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, trvalé následky

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: