Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka pojednává o postoupení pohledávky, postoupení smlouvy s ohledem na Nový občanský zákoník 2014.

Postoupení pohledávky

Nejzásadnějším přínosem NOZ je výslovné umožnění tzv. globální cesse v § 1887, tzn. postoupení souboru více pohledávek.

Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek – zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu.

NOZ k postoupení pohledávky nutně nevyžaduje písemnou formu smlouvy (srov. však obecné pravidlo v § 564).


Postoupení smlouvy

Dle současného občanského zákoníku mají strany závazku možnost převést svá práva (pohledávku), nebo povinnosti, které jim ze závazku plynou (dluh) na jinou osobu.

V praxi však může vzniknout potřeba převést obojí současně, zejména v těch případech, kdy jsou strany závazku povinny plnit si vzájemně. Po vzoru zahraničních občanských zákoníků proto § 1895 a násl. NOZ nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím ovšem smluvní partner souhlasí. Tato záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku.

Kupující se po uzavření kupní smlouvy dozví o výhodnější nabídce, protože však nemá možnost smlouvu z nějakého právního důvodu zrušit, dohodne se s kamarádem, že věc koupí místo něj. Prodávající s tím souhlasí. Kamarád je tedy povinen zaplatit kupní cenu a zároveň může po prodávajícím nárokovat vydání koupené věci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: