Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Domácí násilí je v současné době upraveno např. v trestním zákoníku nebo občanském soudním řádu. Hmotněprávní úprava domácího násilí v soukromoprávní rovině chyběla, a proto to NOZ napravuje.

Jako příklad posloužila právní úprava Slovenska, Rakouska, Itálie a SRN. Ustanovení proti domácímu násilí (§ 751 – 753 NOZ) se vztahují i na ostatní osoby, které s manžely společně bydlí (§ 3021 NOZ).

Manželka bydlí s manželem ve společném bytě. Manžel ji však neustále bije a slovně napadá, a to nejen tehdy, když se opije. Pro manželku je tato situace již nesnesitelná a ráda by ji řešila. Svou situaci může vyřešit také tak, že podá soudu návrh, aby bylo druhému manželovi omezeno, případně i vyloučeno právo (nejdéle však na dobu šesti měsíců) v bytě bydlet.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: