Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Současný občanský zákoník je ve své úpravě věcných práv velmi lakonický. Nový občanský zákoník 2014 se vrací k tradiční úpravě věcných práv.

Tradiční úprava věcných práv se projevuje, když zejména:

 •     Rozšiřuje jejich výčet (ten však nadále zůstává uzavřený).
 •     Mění systematiku jejich úpravy.

Kategorie věcných práv je v novém zákoníku uvedena obecnými ustanoveními. Tato část je pro celou úpravu věcných práv velmi důležitá, neboť obsahuje některé obecné zásady. Stěžejní význam má v tomto směru právní norma § 979, z níž plyne, že „Ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného.

Novinkou oproti současné úpravě je znovuzavedení práva stavby do českého práva, institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku (včetně svěřenského fondu).

V rámci věcných břemen rozlišuje NOZ mezi služebnostmi a reálnými břemeny. Důležitou změnou je také přesun úpravy bytového spoluvlastnictví ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přímo do občanského zákoníku.
Struktura věcných práv v novém občanském zákoníku

Obecná ustanovení (§ 976 – 986)

Držba (§ 987 – 1010)

Vlastnictví (§ 1011 – 1114)

 •     Spoluvlastnictví (§ 1115 – 1157)
 •     Bytové spoluvlastnictví (§ 1158 – 1222)
 •     Přídatné spoluvlastnictví (§ 1223 – 1235)

Věcná práva k cizím věcem

 •     Právo stavby (§ 1240 – 1256)
 •     Věcná břemena (§ 1257 – 1308)
  •     – Služebnosti
  •     – Reálná břemena
 •     Zástavní právo (§ 1309 – 1394)
 •     Zadržovací právo (§ 1395 – 1399)

Správa cizího majetku (§ 1400 – 1474)

 •     Svěřenský fond (§ 1448 – 1474)

Vedlejší ujednání s povahou věcného práva (§ 2128)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: