Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, přičemž oblibě se těší zejména u drobných a středních podnikatelů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zrušení obchodního zákoníku - Stávající obchodní zákoník (ObchZ) byl přijat v roce 1991. Tedy v době, kdy se soukromé právo teprve probouzelo z devastace nastolené po roce 1950 a kdy s ním byly pramalé zkušenosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) představuje druhou část rekodifikace soukromého práva, která úzce navazuje na NOZ. Jak vyplývá z výše uvedeného, tento zákon nemá být pokračovatelem obchodního zákoníku, nýbrž zvláštním předpisem, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Správou obchodních korporací (tzv. corporate governance) se rozumí především systém rozložení práv a povinností mezi jednotlivými stranami zainteresovanými v obchodní korporaci – zejména mezi společníky (resp. akcionáři), statutárními orgány, výkonným managementem, věřiteli apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Akciová společnost (a.s.) je typickým představitelem kapitálové obchodní společnosti. Společníci, resp. akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem, přičemž samotný chod řídí profesionální management.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dosavadní regulace podnikatelských seskupení vycházela z německé regulace a stála na složité kombinaci smluvního a faktického koncernu. Tato cesta byla a je kritizována, a to zejména na úrovni odborných studií EU, resp. doporučení Evropského parlamentu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákon o obchodních korporacích ZOK nabude stejně jako nový občanský zákoník účinnosti 1. 1. 2014. Bezprostřední dopad na život korporace budou mít po tomto datu především donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit (např. pravidla o koncernech).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před několika lety jsem písemně odstoupil z funkce jednatele společnosti Lilie Decor, s. r. o. IČO: 29008425. Společnost však tuto změnu na rejstříkovém soudu nikdy nezaznamenala. Městskému soudu v Praze jsem 12/2016 zaslal upozornění na nesoulad a přiložil dokumenty, že jsem písemně odstoupil a nejsem tudíž jednatelem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při založení s. r. o. je proveden vklad do základního jmění 200.000 Kč. Musí být použity jen pro provoz s. r. o?
Mohou být peníze ze základního jmění použity jakoliv, i pro soukromé účely? Děkuji, Bořivoj

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel byl menšinovým vlastníkem finanční společnosti. Poté co zjistil, že partner, většinový vlastník, finančními prostředky klientů nenakládá s dostatečnou ochranou, se rozhodl společnost opustit a dále s ní neobchodovat. Po roce je firma v horším stavu a příteli bylo řečeno, že pokud opět nezačne spolupracovat a firma skončí, půjdou veškeré právní následky jak za většinovým vlastníkem, tak i za přítelem, jakožto menšinovým vlastníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: