Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Důraz je kladen na soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, nikoli na právní tituly k jednotlivým věcem. Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestanou být dnem nabytí účinnosti NOZ součástí společného jmění (§ 3038 NOZ).

Příklad: Manžel prodal ledničku, aniž o tom informoval svou manželku. Protože se nejednalo o věc zanedbatelné hodnoty, potřeboval k tomu souhlas manželky. Manželka se proto může dovolat neplatnosti právního jednání manžela.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: