Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

V NOZ převážně vychází z úpravy zadržovacího práva v současném OZ. Mění pouze následující: Zadržovací právo lze zásadně uplatnit jen pro zajištění již splatného dluhu. Pokud ale hrozí, že dlužník svůj dluh nesplní, protože není schopen splácet ani své ostatní dluhy, může věřitel věc zadržet i před okamžikem splatnosti dluhu.

NOZ nově umožňuje zadržet věci pro zajištění dosud nesplatného dluhu i v těchto případech:

  • Dlužník měl dluh zajistit, ale neučinil tak.
  • Dlužník prohlásil, že dluh nesplní.

Dle OZ zadržovací právo zaniká v důsledku zániku zajištěného dluhu nebo proto, že zanikla zadržená věc. Další možností dlužníka je dát věřiteli jinou jistotu, že dluh splní. Dle NOZ musí být jistota dostatečná a je možné, aby ji poskytla i jiná osoba než dlužník.

Dále NOZ nově počítá se zánikem zadržovacího práva za situace, kdy se věřitel zadržovacího práva sám vzdá – ať už jednostranně, nebo na základě dohody s dlužníkem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: