Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, přičemž oblibě se těší zejména u drobných a středních podnikatelů.

Víte, že? Společnost s ručením omezeným bude možné založit i za 1 Kč.

Spolu s akciovou společností je tato společnost řazena mezi tzv. kapitálové společnosti, pro něž jsou charakteristické znaky jako: účast společníků formou poskytnutého kapitálu, oddělení majetku společníků od majetku společnosti a nízké riziko ručení společníků za závazky společnosti.

S.r.o. tuto definici naplňuje pouze s tím rozdílem, že oproti běžným kapitálovým společnostem předpokládá vyšší míru osobní angažovanosti společníků na chodu společnosti.


Podíl na společnosti

Nová právní úprava s.r.o. si klade za cíl především umožnit její jednodušší a flexibilnější fungování. Snad nejvýraznějším projevem této snahy je uvolnění právní úpravy podílu.

Oproti dnešnímu stavu tak bude moci například jedna osoba vlastnit více než jeden podíl (§ 135 odst. 2 ZOK).

Pokud v současnosti společník drží 30% podíl a k němu zakoupí další 30% podíl, „srostou" mu oba podíly do jednoho 60% podílu. Napříště k tomuto „srůstání" docházet nemusí, společník tak bude moci např. svůj druhý 30% podíl prodat, aniž by musel postupovat zbytečnou proceduru rozdělování svého podílu.

Snadnější bude i převod podílu na další osoby, a to zejména pokud společenská smlouva určí, že podíl je vtělen do tzv. kmenového listu, tedy cenného papíru na řad (§ 137 ZOK). K převodu podílu tak bude moc dojít pouze na základě ústní smlouvy předáním kmenového listu s příslušným rubopisem.

Variabilnější budou moci být podíly i co do práv, která jsou s nimi spojena (§ 135 ZOK). Společenská smlouva bude nově moci připustit, aby s určitým druhem podílů byla spojena zvláštní práva jako např. větší váha hlasů v některých otázkách či přednostní právo na výplatu zisku.

S celkovým uvolněním souvisí i rozšíření případů, za kterých může společník ze společnosti jednostranně vystoupit. Dle nové úpravy k tomu bude moci dojít v případě, že společník nesouhlasil s některým z vybraných rozhodnutí valné hromady (např. o povaze podnikání společnosti – § 202 ZOK či o příplatkové povinnosti – § 164 ZOK), popřípadě pokud mu byl bezdůvodně odepřen souhlas k převodu podílu (§ 207 odst. 3 ZOK).

 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným od roku 2014

Další změnou je upuštění od spoléhání se na základní kapitál. Dosavadní právo předpokládalo, že s.r.o. musí vytvořit základní kapitál ve výši 200.000,- Kč a ten do 5 let splatit. Vytvořil se tak dojem, že je tím garantována ochrana věřitelů.

Ve skutečnosti však zákon společnost nenutil, aby takovouto hotovost udržovala, resp. aby měla majetek v této hodnotě. Základní kapitál se tak změnil v pouhou účetní položku, která má pro ochranu věřitelů pramalý význam.

Tuto skutečnost ZOK akcentuje a stejně jako např. právo polské, francouzské či německé stanoví, že základní kapitál může být i jen 1 Kč (§ 142 ZOK).

V návaznosti na to se však také stanoví, že ochranu věřitelů zajišťují kromě ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti také pravidla o testu insolvence, které společnosti zakazují poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila úpadek (§ 40 ZOK).

Věřitelům se tak dostává bezpečnější ochrany, při které není spoléháno na fiktivní částku v účetnictví, ale stojí se na reálném stavu majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: