Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pravidla pro použití imperativních norem - NZMPS (nový zákon o mezinárodním právu soukromém) výslovně zakotvuje, že imperativní normy (nebo též nutně použitelné normy) je nutné použít vždy bez ohledu na to, jakým právním řádem se poměr řídí (§ 3 NZMPS).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ke stanovení kolizních norem mezinárodního práva soukromého je potřebné mít hmotněprávní úpravu soukromého práva. Potřeba nového zákona o mezinárodním právu soukromém (NZMPS) byla vyvolána rekodifikací soukromého práva (přijetím nového občanského zákoníku). V NZMPS najdeme mimo jiné kolizní úpravu nových institutů, které přináší NOZ.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: