Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

V této oblasti se nový občanský zákoník vrací k tradičnímu českému právnickému pojmosloví a v rámci toho také k pojmu „právní jednání“. Obnovený výraz lépe vyhovuje po jazykové stránce (srov. „právně jedná“ a proti tomu dnešní výraz „činí právní úkon“).

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Osoby jsou fyzické (lidé) a právnické. Každý, kdo je osobou, je způsobilý mít soukromá práva a povinnosti, má právní osobnost. Svéprávná je osoba, která je s to nabývat pro sebe soukromá práva a povinnosti z vlastní vůle (§ 15). Nový občanský zákoník již nepoužívá termín „způsobilost k právním úkonům“.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Ustanovení uvedená v této hlavě mají generální význam pro obecnou úpravu zastoupení osob. Nově zákoník označuje partii o smluvním zastoupení výrazem „smluvní zastoupení“ na rozdíl od stávajícího názvu „zastoupení na základě plné moci“. Nesprávnost názvu uvedeného na druhém místě spočívá v tom, že právní důvod vzniku tohoto typu zastoupení představuje smlouva o zastoupení, nikoli až plná moc.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nově občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, které jsou dnes obsaženy v obchodním zákoníku. Víte, že? Je to právě podnikatel, kdo určí, kdy závod vznikne a co bude jeho obsahem.NOZ upravuje např. definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění. Ze stávajícího obchodního zákoníku se přebírá též úprava prokury (§ 450 - smluvní zastoupení podnikatele).

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nový občanský zákoník široce vymezuje pojetí věci. Věcí se rozumí vše, co není osobou a slouží potřebě lidí. Věcí je tak např. i energie, investiční nástroj či právo stavby. Zvláštní postavení pak mají zvířata. Nově je uvedeno, že zvíře již není věcí. Ustanovení o věcech se na zvíře dají použít, jen pokud tato ustanovení neodporují povaze živého tvora.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: