Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Veřejný seznam smluv o modifikaci majetkového režimu aneb jak zjistit, zda manželé mezi sebou smluvně upravili majetkový režim odlišně od režimu zákonného? V současné době i podle NOZ vyžadují smlouvy, kterými se mění režim společného jmění manželů, formu notářského zápisu.

NOZ počítá se zavedením veřejného seznamu. Do veřejného seznamu se budou zapisovat smlouvy o modifikaci majetkového režimu, jen pokud to v nich bylo ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Rovněž se do něho budou zapisovat i soudem zaslaná rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Zveřejněním ve veřejném rejstříku se smlouva stává účinnou vůči třetím osobám.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: