Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Osoba blízká nastoupila do zaměstnání do výrobní firmy, které se zabývá automobilovou výrobou, s tím, že měla od lékaře potvrzení, že nesmí dělat v prašném prostředí. I s touto informací danou osobu přijali do pracovního poměru. Prašné prostředí tam ale bylo a po nějaké době získala z prašného prostředí obstrukci plic a dostala invalidní důchod ID. Z toho důvodu byl ukončen pracovní poměr. Osobu blízkouby teď zajímalo, zda má nárok na odškodnění od firmy, když i lékař řekl, že je to následek práce v dané firmě a ona předem měla vyrozumění, že nemůže pracovat v prašném prostředí. Pokud má takový nárok, jak postupovat? Děkuji. S pozdravem Tereza.

ODPOVĚĎ:
Aby bylo možné získat odškodnění, musela by být nemoc uznána jako nemoc z povolání. Aby takto mohla být uznána, musí být onemocnění na seznamu nemocí z povolání, který vydává vláda. Musí také existovat prokazatelná souvislost mezi nemocí a výkonem práce nebo prostředím, ve kterém dotčená osoba pracovala.

Nemoc z povolání musí uznat specialista v oboru pracovního lékařství, k němuž může pacienta odeslat zaměstnavatel nebo praktický lékař. Následně je tak vydán lékařský posudek o uznání nemoci z povolání. Na odborné pracoviště se lze obrátit i přímo.

Na základě posouzení vydá specialista v oboru pracovní lékařství posudek, kterým nemoc z povolání buď uznává, nebo neuznává.

Pokud s výsledkem dotčená osoba nesouhlasí, může do 10 dní podat návrh na jeho přezkoumání. Stejným způsobem může reagovat i zaměstnavatel.

Pokud je nemoc uznána jako nemoc z povolání, náleží zaměstnanci odškodnění.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zaměstnavatel ignoroval zdravotní posudek zaměstnance s doporučením práce mimo prašné prostředí a dal má práci kde byla vysoká prašnost - vymáhání náhrady škody za poškození zdraví zaměstnavatelem

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: