Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a žádosti o smazání mého životopisu z databáze povinen subjekt, u kterého jsem byl na pohovoru vyhovět. Případně, zdali je subjekt povinný smazat své hodnocení k mému pohovoru. Příp. o který § ZOOÚ se mohu opřít? Děkuji, Saša

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před časem jsem podal trestní oznámení na člověka, který o mně sdělil redakci místního tisku nepravdivá tvrzení, že jsem člověk, který svými smyšlenkami šikanuje slušné lidi. PČR věc založila. Osoba je příslušník místní „honorace“:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na obrovském diskuzním webu mojestarosti.cz se zobrazují moje osobní udaje a pomluvy. Ke dni 25.5.2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím je nezbytný můj souhlas, který web MojeStarosti.cz nemá. Chtěl bych, aby informace z webu MojeStarosti.cz byly odstarněny. Jirka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zda bude generální plná moc z roku 2013 platná i v případě, kdy si zmocněnec změní příjmení (např. při svatbě)? Rodné číslo zůstává samozřejmě stejné. Musí se s plnou mocí přikládat i matriční dokument o uzavření manželství, anebo subjekt nemá právo toto vyžadovat? Děkuji, Zdeněk

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píši vám ohledně vystavení plné moci pro mého bratra. V červenci 2018 se stěhuji do USA a vzhledem k tomu, že jsem do března 2018 při zaměstnání učila na ŽL, pronajímám vlastní byt a vlastním auto, potřebuji někoho, kdo mě může plně zastoupit v České republice.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlela jsem v domě, jehož majitelem je bývalý partner. Koupila jsem téměř kompletní vybavení domu - nábytek, koberce atd. Za jakých podmínek, co musím doložit. Je povinen mi je vydat, nebo uhradit nějakou finanční částku. Děkuji, Dominika.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Člen bytového družstva písemně oznámil statutárnímu orgánu SBD ukončení členství. V oznámení uvedl i bankovní spojení pro účely bezhotovostního převodu vypořádacího podílu. Naskenované oznámení bylo e-mailem rozesláno dalším členům družstva jako příloha zápisu z jednání představenstva, aniž by bylo bankovní spojení začerněno a aniž by dal dotyčný člen družstva souhlas se zveřejněním čísla bankovního spojení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nyní se s bývalým partnerem soudíme o dceru 5 let. Stále žijeme ve společné domácnosti. Bývalý partner si mě již mnoho let natáčí ve vyhrocených situacích, kdy sám vyprovokoval nějakou hádku a následně si mojí reakci natáčí. Natáčí si i naše běžné rozhovory. Nahrávkami mi nyní vyhrožuje a zastrašuje tím, že mě o dceru připraví, protože se i k ní chovám na nahrávkách nevhodně (prý jí určitými slovy psychicky týrám).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nad mým domem je svah, kam začali navážet materiál z výkopů, kde byl různorodý materiál a svah se začal přibližovat k hranici mého pozemku. Šlo vlastně o černou skládku, kterou povolil starosta. Protože mohlo dojít i ke kontaminaci spodních vod, podal jsem stížnost na inspekci životního prostředí, která shledala pochybení ze strany vedení města a zřejmě městu uložila pokutu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V minulosti jsem si vzal u spol. Provident půjčku. Při uzavírání smlouvy se vyplňoval formulář, kde se mj. uváděla kontaktní osoba, pro případ nemožnosti mě zastihnout (osobně, telefonicky, emailem). Uvádělo se jméno, adresa a tel. kontakt. V mém případě jsem uvedl bratra. Zpočátku jsem půjčku splácel řádně, později jsem se však dostal do fin. potíží.