Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Na základě čeho se dá podat u soudu návrh na znesvéprávnění? Dík.

ODPOVĚĎ:
Problematiku omezení svéprávnosti upravují § 55 - 65 občanského zákoníku. Paragraf 57 odst. 1 k tomu říká, že: Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Dále platí, že omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.
Omezení svéprávnosti tedy znamená, že dotyčný člověk nemůže v některých věcech sám právně jednat. Často je například omezen v nakládání s finanční částkou do určité výši - tuto výši musí soud v rozhodnutí o omezení svéprávnosti přesně specifikovat. Při rozhodování o omezení svéprávnosti soud vždy posuzuje komplexní situaci daného člověka - zda chodí do práce, jak a kde žije (bydlí), jestli jedná sám na úřadech, zda jsou mu poskytovány nějaké (laické či profesionální) služby apod. Soud by se tedy nikdy neměl spokojit jen s lékařskými zprávami dokládajícími určitou duševní poruchu či jiný podobný handicap, ale měl by vždy zkoumat a posuzovat situaci daného člověka jako celek. Pokud Vás zajímá nějaká konkrétní situace, zkuste svůj dotaz více upřesnit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.