Počet stránek ve webu: 41.677

omezení způsobilosti k právním úkonům