Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám rodiče, otec 70 let, maminka 74 let. Žijí spolu v rodinném domě, který patří mamince. Otec zde má věcné břemeno dožití (doživotní užívání nemovitosti), mají zúžené společné jmění manželů SJM. Otec je celoživotní neléčený alkoholik a bohužel se již podepsalo toto na jeho zdravotním stavu. 09/2021 se jeho zdravotní stav rapidně zhoršil.

Není schopen se sám o sebe postarat, většinu dne jen spí, maminka ho koupe, převléká, ale dochází jí síly. Otec odmítá ústavní péči i naši, mamince dochází síly, je hrubý, zlý, ale bez její pomoci si nedojde ani na WC.   Jakým způsobem je možné nechat otce zbavit svéprávnosti, abychom mohli požádat o ústav? A jaký je vlastně celý postup? Otec má pravděpodobně již nějakou formu stařecké demence, ale nedostaneme ho ani k lékaři, takže se jen domníváme. Po finanční stránce jsou na tom dobře, rádi bychom mu zaplatili dobrou péči, a zároveň chci, aby maminka měla zasloužený klid ve svém věku. Moc děkuji za odpověď. Jiřina.

 

ODPOVĚĎ:
Při využívání jakékoliv pobytové sociální služby - například v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem (pro lidi s duševním onemocněním) - je zapotřebí s poskytovatelem této služby uzavřít písemnou smlouvu. Podle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení. Aby tedy mohl smlouvu za Vašeho otce uzavřít někdo jiný, museli byste nejprve podat k soudu návrh na omezení otcovy svéprávnosti a ustanovení opatrovníka nebo byste museli mít k dispozici lékařský posudek, ze kterého vyplývá, že Váš otec není schopen samostatně jednat a smlouvu uzavřít. Vzory návrhu na omezení svéprávnosti najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Bezplatnou právní pomoc také často nabízejí oblastní charity.
I v případě, že soud svéprávnost Vašeho otce omezí a ustanoví mu opatrovníka, tato skutečnost ještě nezaručuje, že dojde k uzavření smlouvy. Podle § 91a zákona o sociálních službách totiž může opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle § 91 odst. 6, za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její změny pouze v případě, že
a) neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.
Jestliže je ale zdravotní stav Vašeho otce takový, že by nedostatek péče vážně poškodil jeho zdraví, pak by mohlo k uzavření smlouvy dojít i přes jeho nesouhlas.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.