Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Potřeboval bych od Vás poradit ohledně GDPR, moc se v tom nevyznám. Píši vzpomínkovou knížku z jedné vojenské roty pro kluky, kteří tam sloužili a chtěl jsem se zeptat, jak je to s uváděním třeba celého jména, fotografie atd. u lidí ještě žijících a u lidí, kteří už nežijí.

Např. mám uvedeny jména velitelů z těch dob, stručný životopis, případně jejich příbuzných, vojáků, kteří zde sloužili, ale i narušitelů a u některých i jejich život za hranicemi. Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den Cyril.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě Vám doporučuji značnou obezřetnost, a to jak při uvádění jmen, tak (a to především) při zveřejňování podobizen lidí, o kterých píšete. V tomto případě není ani tak nutné zabíhat do oblasti zpracování osobních údajů, nýbrž je vhodné poukázat na některá ustanovení občanského zákoníku.
V první řadě poukazuji na § 82 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých."
Co se týče podobizen, je vhodné poukázat na § 85/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením."
Výše uvedená omezení však nejsou absolutní. Občanský zákoník vymezuje v této souvislosti některé výjimky, z nichž jedna by se na Váš případ mohla vztahovat. Konkrétně jde o § 89 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Podobizna ... se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k ... uměleckému účelu ..."
Ani tato výjimka však nesmí být zneužívána, jak to vyplývá z § 90 občanského zákoníku:
"Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.