Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem, jestli mám někde zastání, kdy kolegyně v kanceláři si pořídila audionahrávku mého hlasu, kde si stěžuji na kolegyni, která nic nedělá a jen celý den prosedí na telefonu a ode mne se očekává, že budu pracovat za ni.

Tato nahrávka byla zaslána nepracující kolegyni, která to poslala nadřízené. Můj dotaz zní, jestli kolegyně měla právo si mne nahrát bez mého souhlasu. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Vera.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nikoli, Vaše kolegyně nebyla oprávněna pořídit zvukovou nahrávku soukromého rozhovoru a současně nebyla oprávněna tuto nahrávku rozšiřovat.
Klíčovým ustanovením je v tomto případě § 86 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit …“
Přestože Váš rozhovor s kolegyní probíhal na pracovišti, jednalo se bezesporu o rozhovor soukromý. Bez Vašeho vědomí a souhlasu tudíž nebyla dotyčná kolegyně oprávněna tento rozhovor nahrávat a pořízenou nahrávku následně šířit.
Je sice pravdou, že v § 88/1 občanského zákoníku je z výše uvedeného zákazu zakotvena výjimka:
„Svolení není třeba, pokud se … zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. “
Toto ustanovení se však na Váš případ nevztahuje – pořízením a odesláním předmětné zvukové nahrávky totiž Vaše kolegyně nevykonávala ani nechránila práva nebo právem chráněné zájmy jiné kolegyně.
Přestože pořízení a rozšíření této nahrávky je bezesporu lidsky nepříjemné (a ze strany Vaší kolegyně nemorální a rovněž protiprávní) nemělo by pro Vás znamenat v podstatě žádné pracovněprávní důsledky – kritikou práce některé ze svých kolegyň (v rámci soukromého rozhovoru) jste se nedopustila ničeho protiprávního – Váš zaměstnavatel Vás proto nemá za co postihovat.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.