Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, mám velké problémy s rodiči mého přítele, který je na jejich straně ve všem. Máme spolu dvouletého chlapce a pouze spolu žijeme. Rodiče mého přítele pravidelně vídají vnuka dvakrát týdně, ale zdá se jim to málo. Prý budou dělat všechno proto, aby ho vídali častěji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše dítě bylo svěřeno po dohodě mezi rodiči do péče matky a pravidelný rozšířený styk otci dohodnut - vše potvrzeno soudem v Rozsudku. Dle soudního rozsudku má dojít k předávce dítěte (7 let) ze školního zařízení v 15.00 hod. Škola však končí již ve 12.35 hod. , dítě jde po škole domů a v danou dobu již dávno není ve škole.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme syna, který má z nesezdaného vztahu dvouletého syna (vnuk), kterého má v péči jeho bývalá partnerka. Bydlí s ním u její matky v jiném městě. Syn je soudně omezen na svéprávnosti ohledně hospodaření s penězi a úvěrů (bral drogy), rodičská práva mu byla ponechána. Já jsem soudně určena jeho opatrovníkem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Opatrovnictví: Mám svěřenou svou dceru (8 let) do péče, rozsudek je v právní moci. Matka nejeví o svou dceru zájem, jsem povinen v sudé pátky odpoledne předat svou dceru matce na nádraží (máme to tak v rozsudku). Matka si dlouhodobě nejezdí a já vodím dceru na nádraží, koupíme zmrzlinu počkáme 20 minut, pak odcházíme a já dceři zajistím víkendový program.

Následně posílám soudu onu účtenku a fotku dcery pořízenou v příslušný čas, činím tak proto, že matka ráda vyvolává spory (udání na policii, návrhy na výkon soudního rozhodnutí atp. , její dcera je pro matku zbraň jak škodit po rozvodu). Zničeho nic matka poslala na nádraží svou babičku (prababičku mé dcery), která měla v ruce jakýsi papír, snad zplnomocnění matky k převzetí dítěte. S prababičkou jsem v současnosti v přestupkovém řízení za její přestupek proti občanskému soužití, svou dceru této paní předat prostě nechci. Na nádraží jsem prostě dceru nepředal. Porušil jsem rozsudek? Mařím soudní rozhodnutí? Dopouštím se něčeho, za co by mě mohl soud postihovat například pokutou. V rozsudku je uvedeno, že jsem povinen předat dceru matce, dotaz tedy zní, může matka zplnomocňovat jinou osobu a požadovat po mne abych dceru předal někomu jinému? Prosím o odpověď z právního hlediska, o dobré mravy zde nejde,
v tom jsme dávno selhali. Děkuji za kvalifikovanou odpověď. Věnceslav.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku je zapotřebí hledat v obecném výkladu práv a povinností rodičů. Vaší situace se týká hned několik ustanovení občanského zákoníku – konkrétně zejména § 887 a 881. Podle § 887 občanského zákoníku nemohou rodiče svěřit výkon práva udržovat osobní styk s dítětem jiné osobě. Zákon ale zcela určitě nemá na mysli jednorázovou záležitost jakou je „pouhé“ předání dítěte – je tedy třeba rozlišovat mezi předáním dítěte a celovíkendovým stykem s dítětem. Pokud by dceřina prababička dceru nejen převzala, ale místo její matky by s Vaší dcerou strávila celý víkend, pak tato situace v pořádku není (obzvlášť pokud by k ní docházelo opakovaně), protože sudé víkendy jsou vyhrazeny k trávení času Vaší dcery s její matkou a nikoliv s prababičkou.
Pokud ale prababička na základě plné moci od Vás dceru převezme a následně ji předá matce která s ní stráví víkend tak, jak určuje rozsudek, nepovažuji za vhodné neumožnit styk dcery s matkou jen proto, že si dceru nepřevzala matka osobně. Dalším ustanovením, které se Vaší situace týká, je totiž § 881, dle kterého mohou rodiče péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy, popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem svěřit jiné osobě. Z toho vyplývá, že neočekávané situace jistě lze řešit tak, že k osobnímu vyzvednutí a předání bude zmocněna jiná osoba (prababička).
Pokud by se situace opakovala, doporučuji předání dcery zrealizovat, ale zajímat se o to, proč si dceru nepřevzala matka osobně a následně rozhovorem s dcerou zjistit, jak styk probíhal – zda strávila víkend převážně s matkou nebo převážně s prababičkou. Pokud by k Vámi popsané situaci docházelo opakovaně nebo v případě, že by dcera trávila víkendy s prababičkou místo s matkou, doporučuji o celé záležitosti informovat OSPOD a požádat o zjednání nápravy s poukazem na to, že jednání matky je v rozporu s § 887 občanského zákoníku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neoprávněná osoba (dědeček, babička, pradědeček, prababička) chce převzít dítě a má plnou moc - je možné předat dítě na základě plné moci oprávněné osoby (nepečujícího rodiče)?
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodině byly v 2/2018 odebrány 3 děti ve věku 3-7 let na základě snažení sociálky a následně nepravomocného rozhodnutí soudu s předběžnou vykonatelností rozsudku. V něm je i uvedeno, že rodiče mají právo navštěvovat děti o víkendu a brát si je na víkendy, aby vazby rodičů a dětí nebyly přerušeny. Rodiče situaci těžce nesou a na každý víkend se dotazují u ředitelky domova, zda mohou přijet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud má matka v péči děti, je povinen otec matku informovat, pokud o děti v době, kdy je stanoven styk otce, pečuje o děti někdo jiný? Myslím tím, že kompletní styk otce stanovený Rozsudkem nahradí např. prarodiče, kteří si i děti převezmou a vrátí je do školních zařízení. Při dotazu před stykem, kdo se bude o děti starat, otec neodpověděl a tvrdil, že styk neruší.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 leté dítě s Angolanem, který má angolské a české občanství a trvalý pobyt v ČR. Nejsme manželé, ani spolu nežijeme. Máme písemnou dohodu (nikoli soudně), že dítě je výhradně v péči matky a otec se zavazuje platit výživné. Expartner řekl, že dítěti vyřídí angolské občanství a angolský pas.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem matka samoživitelka. Mám dceru necelé 3 roky starou. S jejím otcem jsme nebyli svoji a ani jsme nesdíleli společnou domácnost. Otec žije a pracuje přes 200 km od nás a nechce se přištěhovat. Navštěvoval cca 1x za 10 dní většinou na víkend. Skutečně o dceru pečoval pouze první týden po narození, později dal přednost svým zájmům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcerku (20 měsíců) mám svěřenou do své výhradní péče, s tím, že pokud si ji manžel bude chtít vzít tak je to na domluvě. Požaduji, aby ji domů vozil nejpozději v 20:00 hodin. Pravidelně ji přiváží kolem 21:00 s tím, že když ji mám v péči neznamená, že si budu diktovat podmínky. Že já jen nakupuji jídlo za jeho peníze (alimenty).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel je rozvedený a styk s dětmi měl určený řádným rozsudkem. Protože chtěl styk po čase změnit a matka to odmítala a bránila jeho styku s dětmi, bylo na jeho žádost vydáno předběžné opatření, které platí už půl roku (05/2017-11/2017) a na řádný soud stále čekáme. Původním řádným rozsudkem byl upraven styk o víkendech + o vánočních, jarních, letních atd. prázdninách.