Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozchod partnerů, nejsou sezdaní, mají 4 leté dítě. Matka dítěte má trvalé bydliště v bytě otce dítěte, ale chtěla by se s dítětem odstěhovat 100 km daleko. Styk s dítětem by byl umožněn, ale asi v nějaké omezené míře, vzhledem k vzdálenosti.   Otec dítěte vše nechává na matce, tak předpokládám, že by to bylo i po rozchodu.

Říká, že by chtěl střídavou peci (asi na truc). Může se matka odstěhovat bez jeho souhlasu? Jak by to bylo s místem předávání dítěte? Pokud by otec chtěl střídavou péči, ani ne tak ze starosti o dítě spíš z ega, byla by asi změna bydliště velký problém? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 877 občanského zákoníku říká, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Protože významnou záležitostí je i určení místa bydliště dítěte, doporučuji pokusit se s otcem dítěte na stěhování dohodnout, resp. vyžádat si jeho - nejlépe písemný - souhlas se změnou místa bydliště dítěte. Pokud by se matka s dítětem odstěhovala bez souhlasu otce a tec by se stěhováním nesouhlasil, mohl by otec v krajním případě podat k soudu návrh, aby místo bydliště dítěte určil soud.
Co se týče péče o dítě a jeho předávání ke styku s druhým rodiče, do doby existence soudního rozhodnutí je vše - včetně místa předávání dítěte - záležitostí dohody mezi matkou a otcem. Nejlepší by tedy bylo, pokud by se matka s otcem dokázali na styku s dítětem a jeho předávání dohodnout. Jestli dohoda nebude možná, může kterýkoliv z rodičů podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte (například svěření dítěte do výlučné či střídavé péče) a na úpravu styku s druhým rodičem. Vzory takového návrhu lze najít na internetu nebo s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Samotná změna, resp. vzdálenost bydliště nemusí být nutně překážkou pro svěření dítěte do střídavé péče.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.